ده ها هزار خانواده از پروژه هاى آبيارى و تحکيماتى مستفيد گرديد

 
تالقان(پژواک،۱۵سرطان ۹۲): بيش از پنجاه هزار خانواده از ۱۴ پروژۀ تحکیماتی در ولایت تخار بهره مند شدند و پنجهزار هکتار زمين زراعتى تحت آبيارى قرار گرفت.
اين پروژه ها شامل اعمارکانال های آبیاری، بند وسربند، دیوارهای استنادی و بندهای آبگردان بوده، که کار آن درسه ماه گذشته تکمیل و اکنون به بهره برداری سپرده شده است.
انجنيرمحمدسالم اكبر رييس اداره حوزه دريايی تالقان ميگويد كه اين پروژه ها براساس نيازمندی های دهاقين عملی شده است و با بهره برداری آن، تسهيلات بهتر برای بيش ازپنجاه هزار خانواده فراهم گرديده است.
وی به آژانس خبرى پژواک گفت که این پروژه ها در تالقان (مرکزتخار) و ولسوالی های دشت قلعه، فرخار، ینگی قلعه و بهارک عملى شده است.
رييس حوزه دريايی تالقان افزود که پروژه هاى يادشده، بيش از هفت ميليون دالر امريكايی هزينه برداشته و با استفاده ازآن، اضافه از پنجهزار هكتار زمين زراعتی نيز تحت آبياری قرار گرفته است؛ در کنار آن برای ۱۷ هزار نفر زمينه كار فراهم شده بود.
وى علاوه كرد كه اکثر هزينهۀ اين پروژه ها را وزارت انرژی وآب و کشور آلمان و بقيه را موسسات غيردولتى شامل كنسرن و شبکۀ انکشافى آغا خان(اکيدن) پرداخته اند.
بهره برداری پروژه ها با استقبال دهاقين و مالداران مواجه شده است.
عبدالباری يكتن از دهاقين ولسوالی ينگی قلعه گفت: "هرسال سيلاب و آبخيزی پيش ميشد، جوی ها، كانالا و سربندای ما مردمه مى بُرد، زمينای ما قاق ميشد؛ آب نبود زياد تاوانی ميشديم."
اين دهقان افزود كه سال گذشته، ديواراستنادی آنان در اثر سيلاب تخريب شد و ازين ناحيه دهاقين خساره مندشدند، ولی حالا دوباره اين ديوار به شکل مستحکم بازسازى گرديده است.
فقيرمحمد يكتن از دهاقين منطقۀ نهرچمن شهرتالقان گفت: "كانال حاجی رشيد ده ای منطقه نام داره، پارسال اوخيزی کاناله خراب کد، بسيار زمينا بی آب رفتن و دهقانا بامشكل روبروشدن."
وى علاوه نمودکه چاه های آبرسانی كه باپول هنگفت کمک آلمان در نزديک قريۀ حاجی رشيد حفاری شده بود تحت تهديد آب قرارگرفت؛ اما  بااعمار اين كانال، چاه ها نيزمصوون مانده است.
مسوولان اداره حوزه دريايى تالقان ميگويند که امسال كار روی ۳۸ پروژه آغازگرديده، كه ازين ميان ۱۴ پروژۀ آن تكميل شده و كار، روی ۲۴ پروژۀ ديگر جريان دارد، كه قراراست تاپايان سال روان به پايۀ اكمال برسد و از آن، هزاران خانواده مستفيد گردند.
گفتنى است که در زمستان گذشته، چهل پروژۀ تحکيماتى و زراعتى به هزينۀ اضافه از هشت ميليون دالر وزارت انرژی وآب و بانک انكشافى آلمان نيز مورد بهره بردارى بيش از ٣٠٠ هزار تن در ولايت تخار قرار گرفته بود.
 
 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.