Paktika women’s empowerment ignored

 
شرنه (پژواک،٦ سنبله ٩٢): رييس امور زنان پکتيکا مى گويد که در بخش امور زنان، کسى با وى کمک نمى کند و به علت آن، کارهاى وى ناتمام مانده است.
داکتر بى بى حوا خوشيوال رييس امور زنان پکتيکا، در محاصبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که پشنهادهاى وى در مورد، از سوى گروه بازسازى ولايتى و موسسات کمک دهنده پذيرفته نشده است.
به گفتۀ وى، تعهدات آنها تنها روى کاغذ مانده و کدام کار عملى در بخش خانم هاى پکتيکا صورت نگرفته است.
خوشيوال افزود که ازهمين رو، هيچ کدام برنامۀ خياطى، خامکدوزى و بخش هاى ديگر، براى زنان در سال جارى تطبيق نگرديده است.
موصوف علاوه کرد که بودجۀ وزارت امور زنان، در حدى نيست که آنها توسط آن پروژه ها، ورکشاپ ها و برنامه هاى آموزشى را در عرصه هاى مختلف تطبيق نمايند.
بى بى حوا در مورد سال گذشته گفت که يک کورس خياطى به کمک مقام ولايت، براى ٥٠٠ خانم در يوسف خيل و مرکز ولايت ايجاد کرده بود.
وى از موسسات و ادارات کمک دهنده خواست تا به ولايت پکتيکا نيز مثل ساير ولايات توجه نمايند.
رييس امور زنان، در مورد خشونت عليه زنان در اين ولايت گفت: "در سال جارى ١٢ قضيۀ خشونت عليه زنان را ثبت کرده، که از اثر لت و کوب زنان در خانواده ها و خوردن مواد کيمياوى به وجود آمده است."
 خوشيوال، ارقام خشونت عليه زنان در پکتيکا را نسبت به ساير ولايات کشور کم خواند و گفت که درسال جارى، هيچ حادثه اى ندارد که از اثر آن، کدام زن جان باخته باشد.
اما با آنهم، وى از بد دادن و ازدواج هاى اجبارى در برخى مناطق اين ولايت يادآورى کرد.
 عبدالرحمن يکى از سران قومى شرنه گفت که اکنون نيز دختران در ولايت پکتيکا، با ازدواج هاى جبرى روبه رو اند و گاهگاهى به بد نيز داده ميشوند.
موصوف، به پژواک گفت که ما در يک جامعۀ اسلامى و قومى زندگى ميکنيم؛ خانم ها مجبوراند که از فيصلۀ خانواده ها و بزرگان اطاعت نمايند.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.