Ex-governor accused of spurning presidential orders

فراه (پژواک، ٥ دلو۹۳): خداداد، در ماه جوزاى سال روان به حکم رييس جمهور به حيث سرپرست ولسوالى خاکسفيد فراه تعيين شده؛ اما به امر والى برکنارشدۀ اين ولايت، تاکنون اجازه اشتغال وظيفه را دريافت نکرده است.‌
به اساس يافته هاى آژانس خبرى پژواک، خداداد که از سوى والى پيشين در بست  ششم توظيف شده، تنها ٤٧٠٠ افغانی معاش بست دوم ولسوالى را اخذ می‌کند و چهل هزار افغانى امتياز بست ولسوالى، هنوزهم به ولسوال پيشين «عبدالخالق» داده می‌شود.
خداداد، باشندۀ قریه «کورغن» ولسوالی خاکسفید ولایت فراه است که قبلاً نیز در سال هاى ١٣٨٧ تا ١٣٩٠ به حیث ولسوال این ولسوالی ایفای وظیفه نموده است.  
خداداد، به آژانس خبری پژواک گفت: « حدود هفت ماه قبل به اساس حُکم ريیس جمهور پيشين حامد کرزی و ریاست ارگانهای محلی، منظوری من به حیث سرپرست ولسوال خاکسفید آمد؛ ولی تا به حال نتوانسته‌ام آن بست را اشغال نمایم.»
او علاوه کرد: «وقتی منظوری من آمد، به محمد عمر شیرزاد والی آن وقت فراه مراجعه کردم که در زمینه اجراآت نماید؛ اما او برايم گفت چرا در مورد با او مشوره نکرده ام.
 او افزود: « به همین خاطر به من اجازه نداد که وظیفۀ قانونی‌ام را پیش ببرم.»
حُکم منظوری خداداد به حیث سرپرست ولسوالی خاکسفید ولایت فراه، طی مکتوب شماره (۱۹۳۲ بر ۱۳۹۸) مؤرخ ۵جوزای سال ١٣٩٣ ریاست ارگانهای محلی، به مقام ولایت فراه رسیده است که یک کاپی آن، در اختیار آژانس خبری پژواک قرار دارد.
در مکتوب چنین نگاشته شده است: «به اساس پیشنهاد این اداره، حسب لزوم دید و به منظور رسیدگی لازم به مشکلات اهالی و بهبود امور، توظیف محترم خداداد فرزند محمد شریف سابق ولسوال ولسوالی خاکسفید آن ولایت در بست رتبه دوم به حیث سرپرست ولسوالی خاک سفید ولایت فراه به عوض محترم عبدالخالق فرزند جانان، الی اکمال بست از طریق رقابت آزاد، قرار حُکم شماره (۱۴۶۸) مورخ ٣٠-٢- ١٣٩٣ مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان منظور گردیده است و نيز در حکم مقام‌ عالى آمده است. اداره مستقل ارگانهاى محلى و کميسيون مستقل اصلاحات ادارى و خدمات ملکى، موظف اند تقرر کانديد واجد شرايط در بست متذکره را طى مدت سه ماه از طريق پروسۀ رقابت آزاد طى مراحل نمايد) موضوع جهت اجراآت بعدی به شما ارقام یافت؛ طبقاً از نزدش در بست منظور شده استحصال وظیفه نمایند.»
اما خداد شاکی است که والی برکنار شده فراه، مانع این حقش شده است. وی گفت: در این مدت جبراً از من به عنوان «خدمتی» در بست ششم مدیریت عرایض مقام ولایت، استحصال وظیفه می‌نماید.»
وى علاوه کرد: «من این مشکل را به ارگان‌های محلی گفتم؛ آن‌ها دوباره مکاتیب تاکیدی ارسال کردند، ولی والی فراه هیچ توجه به آن نداشت. و من هم به دلیل اینکه والی فراه شخص زورگوی بود و توان مقابله با آن را نداشتم، بیشتر اقدام نکردم.»
خداداد افزود اکنون که والی فراه به اساس فرمان ريیس جمهور محمد اشرف غنی برکنار شده است، از مقام‌هاى مسوول می‌خواهد که مطابق قانون اجازه دهد تا وظيفۀ خود را اشغال کند.
او گفت که مردم خاکسفيد، او را به پست ولسوال پيشنهاد کرده بودند؛ زيرا زمانى که او به حيث ولسوال اين ولسوالى کار می‌کرد، در حل مشکلات مردم تلاش می‌کرد و امنيت نيز تامين بود. 
محمد عمر شیرزاد که قبلاً به حيث والى و از مدتى به حيث سرپرست اين ولايت کار می‌کرد، با چند تن ديگر از مقام‌هاى بلند رتبۀ اين ولايت به اساس فرمان شماره (۵۷۳) مورخ ٢٨-١٠ – ١٣٩٣   رئیس جمهور، به دليل اختلاس و ضرر رساندن بيش از شش ميليون دالر به بودجۀ دولت، از وظيفه  برکنار و به لوى څارنوالى معرفى گرديده است.
آژانس خبری پژواک تلاش نمود تا در مورد تقررى خداداد به حيث سرپرست ولسوالى خاکسفيد و توظيف او در بست ششم،  نظر محمدعمر شيرزاد را نيز داشته باشد؛ اما تماس با او برقرار نشد.
يک تن از مشاورين شيرزاد در تماس تيليفونى به پژواک، به نقل از شيرزاد گفت که در اين مورد با معاون مقام‌ ولايت گفتگو شود؛ اما معاون ولايت نيز نخواست که در مورد ابراز نظر کند. 
اما محمد یونس یمین رییس منابع بشری ولایت فراه، ضمن تایيد سخنان خداداد، به پژواک گفت: «من‌‌‌ همان وقت که مکتوب ارگان‌های محلی آمد، موضوع را با والی صاحب شریک کردم؛ ولی والی صاحب به دلیل اینکه ولسوال فعلی (عبدالخالق) قبلاً با طالبان جنگ کرده است و دشمنی دارد و اگر از وظیفه برطرف گردد، طالبان او را نابود خواهند کرد؛ بنابر این والی صاحب مصحلت دید که عبدالخالق برکنار نشود.»
وى گفت که ماهوار ٤٧٠٠ افغانی معاش بست دوم ولسوالى خاکسفيد را خداداد اخذ می‌کند؛ اما چهل هزار افغانى امتيازات ولسوال، درحالى به عبدالخالق داده می‌شود که ولسوال رسمى نزد رياست منابع بشرى خداداد است.

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.