عملی شدن پروژه هاى زيربنايى فارياب وابسته به امنیت و محو فساد است

ميمنه (پژواک،٢٣حوت۹۳): مقامات فارياب، ازعملى نمودن ده ها پروژۀ زيربنايى به ارزش مجموعى يکصد ميليون دالر در سال آينده، سخن ميگويند.
اما برخى مردم ميگويند که درگذشته،پول برخى پروژه ها از سوى مافيا و فسادپيشگان حيف و ميل شده و نبايد پروژه هاى آينده، با اين سرنوشت مواجه شود.
محمد الله بتاش سرپرست ولايت فارياب ميگويد که اين پروژه ها شامل بودجۀ سال ١٣٩٤ گرديده که باعملی شدن آن برای هزاران تن زمینه کارمساعد و تغیيرات بنیادی درسیستم زیربنایی، اقتصاد، زراعت، معارف، صحت، ترانسپورت، آبرسانى، برق و امنیت به وجود خواهد آمد.
پروژه هارا قيرريزى٣٠ کیلومترسرک وشبکۀ آبرسانى داخل شهرميمنه، پروژه های انکشافی سرحدات وخریداری تجهیزات دربندر آقینۀ اندخوى، پلانگذاری شهرک های معلمین، اعمار شفاخانه ولایتی، تعمير ریاست های مبارزه باموادمخدر، اقتصاد، اتاق تجارت، تاسیسات و لیلیۀ نسوان وخریداری تجهیزات پوهنتون فاریاب تشکيل ميدهد.
سرپرست ولايت فارياب، به آژانس خبرى پژواک گفت که ترميم وتجهيز میدان هوايی، ساختمان شاهراه قیصارـ لامان به طول ٢٣٣ کیلومتر، ادامه ساختمان بندآبگردان المار، انتقال ٥٠٠ کیلو ولت برق ازبندر آقینه تا ولسوالى اندخوی و تامین آب آشامیدنی اندخوى احتوا مى کند.
بتاش افزود که براى بازسازى و تجهيز ميدان هوايى ميمنه به شکل استندرد، حدود يک ميليون دالر اختصاص يافته است.
اين درحالى است که در میدان هوایی میمنه، به جز از طیارات بوينگ١٦٠ نفرى، امکان نشست طیارات بزرگ وجود ندارد.
محمد صادق قادری آمر این میدان گفت  که درصورت انکشاف و تجهیز میدان، طیارات بزرگ باربرى و طياراتى با گنجايش بيش از پنجصد مسافر، فرود آمده وسهولت های زیادى برای انتقال اموال تاجران به وجود می آید.
وى افزود که اعمار ترمینل استندرد، توسعه ساحه میدان، اعماردیوار استنادی، پارکینگ، خط پرواز، چراغ های لایتینگ و پارکینگ طیاره براى سال آينده منظور شده است.
 مهمترين پروژه اى که کار آن تا حال تکميل نگرديده، اعمار بند المار است.
کاربند آبگردان المار، سه سال قبل به هزینه ٥٤ میلیون دالر از بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب آغاز شد و قرار بود که امسال تکمیل شود؛ اما به گفته سرپرست ولايت فاریاب، هنوز به جز از هموارکارى و جغل اندازی ٩ کیلومتر سرک، کاری در آن صورت نگرفته است.
وى افزود که در بودجه سال آينده، حدود چهار ونیم میلیون دالر برای ادامۀ کار این بند منظور شده است.
با اعمار اين بند، بيش از٣٠ هزارهکتار زمين، تحت آبيارى قرارميگيرد و درکنار آن، دو کانال آب آشاميدنى  و١٠ کيلومتر سرک از مرکز ولسوالى تا بند المار نيز جزئى از اين پروژه را احتوا ميکند.
سال گذشته مقامات محلى فارياب، از توقف کار بند المار ابراز نگرانى نموده و علت آنرا اختلاف ميان شرکت ساختمانى داخلى خليل ځدران و تاديس تاجکستانى، بر سر تقسيم کار اين پروژه ميدانستند.
به گفتۀ آنها، اين دوشرکت بر سر تقسيم کار پروژه توافق نداشته، سهل انگارى نموده و وزارت انرژى و آب نيز در کار اين پروژه مديريت ندارد.
حدود ٥٦ ميليون دالر در ساخت شاهراه قيصار- لامان نيز شامل بودجه ملی سال آينده شده است.
اين شاهراه، فعلاً صعب العبور و خراب است وتعداد محدودى از موترهای مسافربری فلاينکوچ، داتسن و وسايط باربری کاماز روسی، از میمنه به هرات رفت و آمد دارند؛ سایر وسایط به دلیل خرابی و موجوديت مخالفان مسلح، نمیتوانند رفت و آمد نمايند.
کاراين سرک از ميمنه تا ولسوالى غورماچ به فاصلۀ بيش از ٩٠ کيلو متر، چهار سال قبل توسط کمپنی چینايی  تکمیل گردیده؛ اما کار آن به علت مشکلات امنیتی در غورماچ، متوقف است.
 سرپرست ولايت فارياب گفت که برای تاسیس سب استیشن برق در ولسوالی اندخوی ٢٠ میلیون دالر در بودجه سال آينده اختصاص یافته است.
فعلاً فاریاب، جوزجان و سرپل از برق ترکمنستان استفاده مینمایند. اخیراً رییس جمهور اشرف غنی سفری که به آن کشور داشت، قرار داد ٥٠٠ کیلو ولت برق را با همتای ترکمنستانی اش به امضا رسانيد.
حدود ٧٠ هزار فامیل علاوه بر شهر میمنه در هشت ولسوالی، از برق وارداتی ٣٠٠ میگاوات ترکمنستان استفاده میکنند.
سرپرست ولايت فاریاب، از حکومت خواست که در قسمت عملی شدن پروژه های منظور شده، به موقع اقدام گردد و مانند سالهای گذشته بر روی کاغذ باقی نماند و وزارت های مربوطه باید در همکاری با ریاست های ذیربط در عملى نمودن اين پروژه ها همآهنگ باشند.
 وى انتقاد کردکه سرک ولسوالی های بلچراغ،‌ گرزیوان، کوهستان وشاهراه حلقوی، ٣٠ کیلومتر قيرريزى سرکهای داخل شهر میمنه، و بند آبگردان المار، از جمله پروژه هايی است که سالهااست شامل بودجه میشود؛ اما کار عملی آنها آغاز نمیگردد.
همچنان قبلاً پروژه انتقال آب آشامیدنی ازدریای آمو درولسوالی های چهارگانه (اندخوی، خانچارباغ، قُرغان و قرمقُل) به هزینه بیش از ١٢ میلیون دالر تکمیل گردیده آب در ذخایر مرکز ولسوالیها انتقال یافت، که به گفتۀ سرپرست ولايت فارياب، شبکه توزیع آب برای اهالی درسال آينده  شامل بودجه گردیده است.
کار شبکۀ آبرسانی از منطقه سبز شهر ميمنه در سال١٣٨٧ آغازگرديد و یک و نیم میلیون دالر هزینه داشت؛ اما شرکت قرارداد کننده، کار را ناتکمیل گذاشت و فرارکرد.
سرپرست ولايت فارياب گفت که این پروژه با همين هزينه، دوباره شامل بودجه سال آينده گرديده که با تکميل آن، تمام شهريان ميمنه از آب آشاميدنى صحى بهره مند مى شوند.
داکتر نقیب الله فایق رییس کمیسیون صحت و جوانان ولسی جرگه گفت که وکلای فاریاب، حدود دو ماه با وزارت مالیه و کمیسیون مالی ولسی جرگه روی پروژه های پیشنهادی مقام ولایت چانه زنی نمودند تا شامل بودجه گردد؛ اما پروژه های منظورشده اثرگذار نبوده و هیچ تغیيری در زندگی مردم به وجود نخواهد آورد؛ زیرا این پروژه ها بنیادی نیستند.
 فایق در مورد اثرگذار نبودن پروژه ها گفت که برخی پروژه ها مانند بند آبگردان المار، شاهراه حلقوی قیصار ـ لامان، شبکه آبرسانی شهر میمنه و شفاخانه ولایتی، از سال های گذشته به سال ١٣٩٤ انتقال گردیده است.
وى افزود که افزون بر آن، تنقیص در بودجه پروژه ها به وجود آمده است. بطور مثال هزینۀ بند آبگردان المار ٥٤ میليون دالر بود؛ اما در سال آينده بالاتر از چهار میلیون دالر در نظر گرفته شده است که بدین ملحوظ ، در ده سال هم کار بند تکمیل نخواهد  شد.
 این وکيل منتخب مردم فارياب، ازعملی شدن پروژه های سال آينده ابراز نگرانی کرده، گفت: "بحران اقتصادی،‌ کسربودجه وجریان تقسیم قدرت بین رهبران حکومت، عملى شدن پروژه های منظورشده را ناممکن خواهد ساخت؛ زیرا يک عشاريه سه  میلیاد دالر عواید داخلی به طور خیالی پیشبینی گردیده، فکر نمیکنم  با استخدام افراد فاسد در گمرکات این مقدار پول به دست آید."
 فايق گفت که با وجود اين مشکلات، وکلاى فاریاب در تفاهم با رهبری ولایت تلاش خواهند کرد که تا حد امکان پروژه هايی که شامل بودجه شده، عملی گردد.
رییس کمیسیون صحت و جوانان ولسی جرگه، بودجه تصویب شده سال ١٣٩٤ را قابل قبول و جز یک کاغذ پاره بیش ندانسته گفت که در این بودجه نیازمندی های مبرم مردم افغانستان شامل نیست؛ بدون چند پروژه کوچک چیزی قابل ملاحظه در آن دیده نمیشود.
وى اميدوارى نمود که رییس جمهور غنی تعهد سپرده است که با توجه به نیازمندی های مبرم و حیاتی مردم در نیمه سال آینده، بودجه سه ساله را به شوراى ملى بفرستد که در صورت پاس شدن آن، تغيیرات مثبت در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم به وجود خواهد آمد.
سید عبدالباقی هاشمی رییس شورای ولایتی فارياب ضمن استقبال از پروژه های منظور شده گفت در شرایطی که مردم با بحران نا امنی، فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم میکنند، این یک خبر خوش است؛ اما در بودجه سال آينده در سکتور زراعت کمتر توجه شده است.
وى افزود که اقتصاد هشتاد درصد مردم فاریاب، متکی به زراعت است؛ باید در گام نخست بندهای آبگردان المار، قیصار و خشت پُل شامل بودجه ملی میشد.
رییس شورای ولایتی علاوه کرد که رییس جمهور، باید به تعهداتش عمل کند؛ چون مردم برایش به عنوان متفکر دوم جهان، رای دادند تا کشور را از بحران اقتصادی نجات دهد.
هاشمى علاوه کرد در صورتیکه دولت به تعهداتش صادق نباشد و پروژه های منظور شده عملی نگردد، پایه های مردمی حکومت متزلزل خواهد شد.
 با اين حال، محمد آصف پیمان استاد پوهنتون فاریاب، عملی شدن پروژه ها را بسته به تامین امنیت، محو فساد اداری و کمکهای جهانی دانسته، گفت تا زمانیکه امنیت کاملاً تامین نشود، جامعه جهانی افغانستان را کمک نکند، ازعواید داخلی، عملی شدن پروژه ها ناممکن است و دولت قادر به پرداخت معاش کارمندانش نخواهد بود.
 وی مافزود که هر چند پروژه های منظور شده، زمینه کار موثر و دوامدار را بر مردم به وجود نخواهد آورد؛ با آنهم دولت در تطبیق و کیفیت کار دقت لازم نموده، اين پروژه ها را بر روی تضمین به شرکت هايی بدهد  که مانند برخی شرکت ها فرار نکنند؛ طورى که چند شرکت پروژۀ بند المار فرار نموده اند.
احمد شعیب باشنده شهر میمنه نيز گفت: "تا زمانیکه فساد از دستگاه دولتی برچیده نشود،‌ دست مافیا کوتاه و جلو فروش پُست های دولتی گرفته نشود، پول این پروژه ها مانند ١٤ سال قبل حیف و میل خواهد شد."
وی افزود که کار اعمار پارک شاروالى میمنه و استدیوم ورزشی به هزینه بيش از يک میلیون دالر، هشت  سال قبل آغاز گردیده، ولى تاکنون تکمیل نشده و کار آن بی کیفیت بوده؛ اگر دقیق محاسبه شود، بیش از سه صد هزار دالر مصرف نگردیده و همه پول به جیب مافیا رفته است.
 محمد نسیم باشنده مرکز ولسوالی اندخوی گفت که ٢٤ میلیون دالر در سرک آقینه ـ اندخوی به مصرف رسیده و از ساخت آن  سه سال نمیشود، که در حال تخریب است.
وی افزود: "تاجاییکه خبر دارم، این سرک چند بار دست به دست و قرارداد شد تا به قیمت پائین ساخته شود؛ مااز حکومت میخواهيم که این موضوع را پیگیری کرده، دارايی ملت را از جیب مافیا و فسادپیشگان حصول نماید و در آینده در قسمت عملى شدن پروژه ها دقت بیشتر شود."
 اما سرپرست ولایت فاریاب گفت که پروژه ها در آینده بگونه شفاف و با کیفیت بهتر نسبت به گذشته عملى خواهد شد؛ زیرا هزینۀ این پروژه ها از سوی تمويل کنندگان خارجى نه، بلکه از بودجه اختیاری دولت به مصرف میرسد.
بتاش گفت افزود که شورای ولایتی، جامعه مدنی، افراد مسلکی و مردم باید از روند تطبیق پروژه نظارت نموده، مشکلات در کیفیت و شفافیت پروژه ها را با اداره محلی شریک سازند.
وى، پائین بودن کیفیت سرک آقینه ـ اندخوی را تائید کرده گفت که کار آن قبلاً صورت گرفته بود و به دلیل بی کیفیت بودن، آنرا تسلیم نگرفته و این موضوع را با مقامات مسلکی وزرات فوايد عامه نیز در میان گذاشته است.
سرپرست ولايت فارياب گفت که در سال ١٣٩٤ علاوه براين پروژه ها، بیش از ٦٠٠ پروژه به هزينۀ مجموعى حدود٩ ميليون دالر از کمک جامعۀ بين المللى نيز در فارياب عملى خواهد شد.
اين پروژه ها را ساخت ترمینل میدان هوایی، تهیه آب آشامیدنی شهر میمنه، ترميم، جغل اندازى و قيرريزى بيش از ٢٠٠ کيلو مترسرک شهر ميمنه، بلچراغ ـ گرزیوان، بالا حصار اندخوی، میمنه ـ سرحوض الی لولاش ولسوالی کوهستان، ساخت سه پل ٤٨ الى ٥١ متره در ولسوالى پشتونکوت، ويک پل ٨٠ متره در ولسوالى خواجه سبزپوش، تشکيل ميدهند.
سرپرست ولایت فاریاب افزود که هنوز پروژه های مهمى چون بندهای آبگردان خشت پُل، قیصار، گرزیوان، کوهستان و دهندره پشتونکوت که مطالعه تخنیکی آن توسط انجنیران هندی صورت گرفته، شامل بودجه نگردیده است.
 بتاش ازحکومت خواست که از کمکهای جامعه جهانی، برای اعمار اين بندهاى آبگردان سهم بدهد که با اعمار آنها، ده ها هزار هکتار زمین آبیاری و هزاران تن مشغول کشت و زراعت خواهند شد.

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.