شهرخوست (پژواک، ۳۰ عقرب ۹۷): برخی اعتراض کنندگان در خوست، دروازه دفتر ولایتی انتخابات را مسدود کردند.
ده ها اعتراض کننده، امروز(۳۰عقرب) دروازه دفتر ولایتی انتخابات را در واکنش به تفتیش دوباره ۹۱ مرکز رایدهی این ولایت، مسدود کردند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی، دو روز پیش فیصله نمود که در خوست آرای ۹۱ مرکز رایدهی، دوباره مورد بررسی قرار می گیرد.
اما اعتراض کنندگان، کمیسیون شکایت های انتخاباتی را متهم می نمایند که گویا به اساس میل برخی نامزدان ولسی جرگه، به این اقدام متوسل شده است.
شکیل یکتن از اعتراض کنندگان، به پژواک گفت تا زمانیکه کمیسیون شکایات انتخاباتی، این فیصله خود را ملغی اعلان نکند، دروازه دفتر ولایتی انتخابات مسدود خواهد بود.
موصوف افزود: "اگر در ليست رایدهی و یا جای دیگرمشکل باشد، این کار به آنها برمی گردد؛ زیرا مامورین توسط آنها مقرر شده، روند بررسی شکایات نیز پایان یافته، درحال حاضر به اساس طرزالعمل جدید آنها، در صورتیکه در یک صندوق ۱۰ درصد آرا با فهرست مطابقت نداشته باشد، همه آرای صندوق باطل اعلان می شود."
 حضرت زمان یکتن از اعتراض کنندگان دیگر، به پژواک گفت که کمیسیون انتخاباتی در پیشبرد امور مستقل نیستند و هر فیصله را بر بنیاد، یک معامله انجام می دهند.
موصوف علاوه کرد درصورتیکه کمیسیون های انتخاباتی، طور اخص کمیسیون شکایت های انتخاباتی در فیصله خود تجدید نظر نکند، آنها تظاهرات گسترده را راه اندازی خواهند کرد.
نامبرده گفت: "کمیسیون شکایت های انتخاباتی، آرای برخی مراکز فرمایشی را قرار ليست رایدهی دوباره شمارش می کند؛ درحالیکه مشکل ليست رایدهی به مامور موظف ربط دارد، ولی نامزدان و مردم ازآن متضرر می شوند."
 درعین حال، عبدالله انصاری مسئول دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی، به پژواک گفت که بر آرای ۹۱ مرکز رایدهی دراین ولایت، اتهام تقلب وارد شده است، دوباره شمارش می شوند.
موصوف علاوه کرد در صورتیکه آرای یک صندوق ۵۰ درصد و یا بیش از آن، مطابق ليست رایدهی نباشد، همه آرای صندوق باطل اعلان می شود.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.