کابل (پژواک، ۱۸ قوس ۹۷): هیله مجتبی نامزد ولسی جرگه از ولایت پکتیکا؛ دو تذکرۀ تابعیت دارد که تخطی از قانون است.
آژانس خبری پژواک، هر دو کاپی تذکره نامزد یادشده را به دست آورده، عکس های متفاوت بر تذکره ها نصب شده اند.
تذکرۀ نخست وی، مربوط ولسوالی زرمت ولایت پکتیا است که درسال ۱۳۸۷ خورشیدی، درآن ۱۹ ساله ثبت شده است و تذکره دومش، از ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا است که درسال ۱۳۸۹ خورشیدی در آن ۱۹ ساله ثبت شده است.
در ماده ۹۰۱ فصل پنجم قانون ثبت احوال نفوس درج است: "کسیکه از موارد ذیل مرتکب یکی آن می شود، از یک سال الی پنج سال به حبس محکوم می شود:
اول، اخذ مکرر تذکرۀ تابعیت با تغییر مندرجات ثبت شده."
همچنان در ماده ۴۲۹ قانون انتخابات آمده است: "فردی که مرتکب یکی از موارد ذیل می شود، افزون بر محرومیت از حقوق مندرجه در قانون انتخابات، به حبس متوسط نیز محکوم می شود:
اول، ثبت نام با استفاده از اسناد تزویرشده در فهرست نامزدان.
دوم، رایدهی توسط سند تزویرشده.
به اساس قانون، حبس متوسط هشت سال است."
اما هیله مجتبی می گوید که آنها در پکتیا و پکتیکا زندگی کرده و در دو ولایت ملکیت دارند.
 موصوف به آژانس پژواک گفت که زمانی پکتیکا هم بخش لوی پکتیا بود و خانواده اش در ولسوالی زرمت بودوباش داشتند و از همان جا تذکره را اخذ نموده اند.
به قول موصوف، زمانیکه پکتیکا به ولایت علیحده ارتقا کرد، آنها همان جا رفتند، چند سال بعد تمام خانواده قصد سفر به اروپا را داشتند؛ بنا براین تذکره های شان را به پکتیکا نقل داده اند.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.