ميمنه (پژواک ٣ جدى ٩٧): شماری از کاندیدان معترض در فاریاب، کمیسیون مستقل انتخابات را در تقلب ها و کمیسیون شکایات انتخابات را به بی تفاوتی در قسمت رسیده گی به شکایات درج شده متهم نموده، هُشدار می دهند که اگر حکومت و کمیسیون های مربوطه به صدای شان پاسخ مثبت ندهند، دست به حرکت های مدنی زده و دروازه های هر دو کمیسیون انتخاباتی را می بندند.
انجنیر محمد امان امین گفت که در ۲۸ میزان در تمام ولسوالی ها جنگ جریان داشت، مردم نتوانستند از خانه ها بیرون شوند، از همين لحاظ تقلب گسترده به نفع کاندیدان مشخص صورت گرفت و صندوق ها بدون حضور مردم توسط مسوولین حکومتی و کارمندان کمیسیون انتخابات پُر شدند.
وى افزود که کاندیدان معترض تقلب ها را مستند سازی نموده و به کمیسیون سمع شکایات سپردند؛ اما نهاد مذکور وظایفش را به درستی انجام نداد و آرای که باید باطل میشد، باطل نساخت.
او علاوه کرد که بیشترین اسناد و مدارک ارائه شده به کمیسیون سمع شکایات، از ولسوالی های پشتونکوت، گرزیوان، اندخوی و از جریان بازشماری آرای برخی از محلات در داخل کمیسیون مستقل انتخابات است که در گرزیوان ۵۰۰ تن در انتخابات شرکت نکردند، ۹هزار رای در صندوق ها ریخته شده، در اندخوی با آنکه در چندین محل آراء به نفع یک فرد استعمال شده، صندوق ها دو هفته بدون انتقال باقی ماند و در مناطق مختلف ولسوالی پشتونکوت زورمندان مداخله نموده و به نفع کاندیدان مورد نظر شان کار کردند.
نامبرده می گوید، مسوولین حکومتی و امنیتی گرزیوان به دلیل مداخله در امور انتخاباتی و تقلب از سوی کمیسیون شکایات به څارنوالی معرفی شدند؛ اما ۹ هزار آراء ریخته شده در صندوق ها را مدار اعتبار خوانده اند که این خود بیانگر تقلب کمیسیون سمع شکایات می باشد.
موصوف هشدار می دهد که اگر کمیسیون های انتخاباتی به خواست های شان جواب مثبت ندهند، دست به حرکت های مدنی می زنند و دروازه های هر دو نهاد را می بندند.
محمد حسن سرداش یکی دیگر از معترضین میگوید که انتخابات از مرحله نخست، یعنی از توزیع تذکره، نصب ستیکر تا روند رای دهی پر از تقلب بود، در ۹ ولسوالی به دلیل ادامه جنگ انتخابات صورت نگرفت؛ اما اشخاصی که در جامعه جای پا نداشتند. با استفاده از زر، زور و واسطه تنظیمی در لیست ابتدایی قرار گرفتند.
وى نیز ادعا دارد که از نهادهای دولتی تا کمیسیون های انتخاباتی همه در تقلب ها شریک اند و در داخل کمیسیون انتخابات هنگام بازشماری آرای برخی محلات توسط کارمندان این نهاد ۱۱ رای به نفع کاندید مشخص ۱۱۰ رای ساخته شده ګخ اسناد در دست دارند.
شاه محمد نجوا می گوید، اسناد و مدارک در دست دارند که گسترده ترین تقلب از آغاز توزیع تذکره تا ختم پروسه انتخابات به شکل مهندسی در فاریاب صورت گرفته است، به همین ملحوظ اعلان نتایج ابتدایی را قبول ندارد، باید رای سفید از سیاه جدا گردد در غیر آن درب کمیسیون های انتخاباتی را می بندند تا عدالت تامین گردد.
وى افزود، کسانی که درلیست ابتدایی راه یافته اند که از زادگاه شان ۱۰۰ رای ندارند، در سطح شهر میمنه امنیت تامین و ۲۴ مرکز رای دهی وجود داشت، ۲۰ هزار تن در انتخابات شرکت نکردند؛ اما در ولسوالی گرزیوان در حالیکه تا یکصد متری ساختمان های دولتی مخالفین مسلح سنگر دارند، ۸ هزار رای گرفته اند، آیا بیانگر تقلب نیست؟
وی گفت، از برخی کاندیدان از جانب کمیسیون های انتخاباتی مرکز تقاضای بیشتر از یکصد هزار دالر شده که اگر مطالبه اش پرداخت گردد، شامل لیست برنده شده گان می سازند.
ماریا نوری معترض دیگر می گوید که تقلب، تخطی و مداخله کارمندان کمیسیون های انتخاباتی و حکومتی به نفع چهره های تکراری باعث آن شده است که در آینده زنان خود را کاندید نکنند و در پروسه های رایدهی شرکت نکنند.
وی گفت که در لیست ابتدایی دو تن از زنانی که در دوره های قبلی نیز وکیل بودند، دیده میشود، آنها پول داشتند، از حمایت جریان ها برخوردار بودند و در تقلبات نیز تجربه کافی داشتند که موفق شدند.
خبرنگار پژواک به رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات تماس گرفت، اما جواب دریافت نکرد.
اما ابوذر خپلواک احمدزی معاون دفتر ولایتی کمیسیون سمع شکایات می گوید که این نهاد به تمام‌شکایات درج شده رسیده گی کرده. در مرحله اول ۹۷۰۰ رای و در مرحله بعدی بازشماری ۲۷۰۰ رای را باطل اعلان کردند؛ اما اینکه چرا باطل نشده مدار اعتبار دانسته شده است، او کار کمیسیون مستقل انتخابات می باشد.
وی تقلب و مداخله مسوولین حکومتی و برخی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را به نفع  کاندیدان مشخص تایید نموده، می گوید که چندین مسوول دولتی و کارمند انتخابات را به څارنوالی معرفی کرده اند.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.