تالقان (پژواک، ۱۶جدی ۹۷): صدها زن در ولایت تخار با راه اندازى مظاهره، انتخابات گذشته را مملو از تقلب عنوان نموده و به رسم اعتراض، در برابر مقام ولایت خیمه تحصن برپا کردند.
بیش از دو صد زن، قبل از چاشت امروز، از کمیسیون انتخابات تخار تا مقام ولایت، راهپیمایی کردند.
فریده یکتن از مظاهره کنندگان، به آژانس خبری پژواک گفت که مظاهره را به منظور بررسی جدی تقلب ها در انتخابات راه اندازی نموده اند.
نامبرده افزود که باید آرای پاک از ناپاک مجزا شود و حق به حقدار سپرده شود.
به قول وی، کمیسیون انتخابات نمی تواند که نامزدان کامیاب شده به اساس تقلب را، منحیث نمایندگان مردم انتخاب کند.
میثم یکتن از مظاهره کنندگان دیگر نیز به پژواک گفت که درکمیسیون های انتخاباتی، به نفع برخی کاندیدان تقلب صورت گرفته است.
موصوف علاوه کرد: "کمیسیون های انتخاباتی، نمی توانند به میل شان برای ما نمایندگان را برگزینند، کسانی باید وارد ولسی جرگه شوند که ذریعه آرای مردم انتخاب شده باشند."
هچنان برخی مظاهره کنندگان دیگر نیز اظهارات مشابه داشتند.
مظاهره کنندگان متذکره، در مقابل مقام ولایت خیمه تحصن بر افراشته و می گفتند که این خیمه تا برآورده شدن خواسته های قانونی آنها، پا برجا خواهد بود.
مسئولین کمیسیون های انتخاباتی در تخار، از ابراز نظر در مورد اجتناب ورزیدند.
اما جواد هجری سخنگوی والی تخار، به پژواک گفت که مسئولین ولایت، خواست ها و انتقادات این افراد را با مقامات ذیربط در میان گذاشته اند.
نامبرده افزود: "کمیسیون انتخابات مستقل است. ما در امور آن دخالت کرده نمی توانیم؛ اما خواسته های ايشان را با آنها شریک نموده ایم."
هجری بر مظاهره کنندگان انتقاد نمود که خیمه را در جای نامناسب ایستاده نموده و سبب بروز مشکلات برای مردم شده اند.
قابل یاددهانی است که از حدود یک هفته پیش، برخى مردان نیز در برابر مقام ولایت تخار خیمه تحصن را برپا کرده اند.

 

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.