شهرخوست (پژواک، ۸ سرطان ۹۸): شماری از باشندگان خوست، خواهان تمدید روند ثبت نام تقویتی انتخابات ریاست جمهوری شدند.
آنان که رقم شان به صدها تن بالغ می شد، به تاریخ ۸ سرطان در یگانه مرکز ثبت نام مربوط مرکز تجمع اعتراض آمیز نموده و اذعان کردند درصورتیکه این روند تمدید نشود، شاید هزاران تن از روند رای دادن محروم شوند.
به اساس معلومات دفتر ولایتی انتخابات خوست، تا پایان دیروز در۱۳ مرکز این ولایت ۱۰ هزار و ۱۰۴ تن ثبت نام نموده اند.
حاجی ظریف یکتن ازاین اعتراض کنندگان که ساعت شش و نیم صبح غرض ثبت نام، به این مرکزمراجعه نموده بود، به آژانس خبری پژواک گفت که بعد از سپری شدن چهارساعت، هنوز هم موفق نشده تا بر تذکره اش برچسب نصب نماید.
وی افزود درصورتیکه حکومت روند ثبت نام تقویتی را تمدید نکند، شمار زیادى مردم از ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری محروم خواهند شد.
نامبرده اذعان کرد: "حکومت باید دست کم برای یک هفتۀ دیگر روند ثبت نام را تمدید کند، امروز به این مرکز بیش از سه صد تن حضور یافته بودند؛ اما تاکنون (حوالی چاشت) سه تن هم ثبت نام نکرده اند."
جنت میر یکتن از اعتراض کنندگان دیگر، به آژانس خبری پژواک گفت کسانیکه درانتخابات گذشته ثبت نام نکرده و بر تذکره های شان برچسب نصب نکرده بودند، اکنون خواهان ثبت نام اند.
به قول وی، ازاینکه افراد متذکره، از حق رای دادن محروم نشوند، نیازاست تا حکومت روند ثبت نام تقویتی را تمدید نماید.
موصوف علاوه کرد: "ساعت هشت صبح به مرکز ثبت نام مراجعه نمودم؛ اما تاکنون (۱۲چاشت)، برتذکره من برچسب نصب نشده است، میعاد باید برای چند روز دیگر تمدید شود تا افراد باقیمانده ثبت نام نمایند."
درعین حال، عبدالرحمان محبت رئیس دفترولایتی انتخابات خوست، درمحل اعتراض کنندگان، طی صحبتى با پژواک اذعان کرد در صورتیکه تا عصرامروز پیرامون تمدید روند، ازکمیسيون مرکزی هدایتى دریافت نشود، مراکزثبت نام به روی مردم تا ناوقت شب بازخواهد بود.
موصوف افزود: "تاکنون پیرامون تمدید روند ثبت نام، کدام چیزی دراختیار ما قرار نگرفته؛ اما انشاءالله امیدواریم تا این روند تمدید شود و افراد متباقی نیز ثبت نام نمایند."
اعتراض کنندگان گفتند درصورتیکه روند ثبت نام تقویتی تمدید شود، پس مراکز ثبت نام باید نیز افزایش یابد.
 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.