شهرخوست (پژواک، ۲۵ سنبله ۹۸): اعضای یک اجماع زنان تحت عنوان (ملی آرمان) در ولایت خوست، میگویند که اگر در روز برگزاری انتخابات عکس شان گرفته میشود، به پای صندوق های رای نمی روند.
زنان ذکر شده که تعداد شان به ده ها تن میرسید، این اظهارات را امروز بعد از چاشت طی نشستى مطرح کرده اند.
آنها از کمیسیون و ادارات ذیربط دیگر تقاضا کردند که به عوض عکس گرفتن، از راه های بدیل استفاده کنند.
به گفتۀ آنها زنان ولایت خوست، علاقه دارند که در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک ورزند؛ اما نمی خواهند در موقع رای دهی عکس شان گرفته شود.
زینب افغان رئیس این اتحادیۀ زنان، طی سخانی درين نشست گفت که اگر کمیسیون انتخابات صادقانه میخواهد جلو تخطی و تخلفات را بگیرد، پس شیوه عکس گرفتن راه مؤثر آن نیست.
به گفتۀ وی، کمسیسیون مستقل انتخابات با این فیصله، قصداً نصف جامعه را از اشتراک در انتخابات محروم خواهد کرد.
زینب افزود: "در مناطق دوردست ولایت خوست، زنان اجازه بیرون رفتن از خانه ندارند؛ پس آنها چطور خواهند توانست چهرۀ خود را نشان دهند، عکس شان گرفته شود و رای دهند، دولت باید به راه های دیگر کار کند."
شگوفه عضو دیگر این اتحادیه، گفت که اگر شرایط رای دهی چنین باشد، آنها نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک ورزند.
وی افزود: "خانواده های بیشتر به زنان اجازۀ اشتراک در انتخابات را نمی دهند؛ زیرا مقامات کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که از زنان عکس گرفته میشود؛ پس زنان تلاش داشته باشند که رای خود را با چهره پنهان استعمال نمایند."
ثانیه عضو دیگر این اتحادیه گفت که خوست یک جامعۀ سنتی دارد و بسیار مشکل است که زنان از خانه بیرون شوند و بدون حجاب در انتخابات اشتراک کنند.
وی افزود که اگر کمیسیون انتخابات، به این فیصله خود بازنگری نکند، نصف جامعه از اشتراک در انتخابات محروم خواهند ماند.
وی گفت: ((این جامعه متشکل از نصف مردم و زن میباشد؛ پس اگر زنان در انتخابات اشتراک نکنند هیچ معنی ندارد؛ پس حضور زنان در انتخابات بسیار مهم است.))
برخی از اشتراک کنندگان ديگر این نشست نیز از کمیسیون انتخابات خواستند که در روز انتخابات، باید عکس زنان گرفته نشود؛ زیرا به گفتۀ آنان با این مورد جلو تقلب در انتخابات گرفته نمی شود.
اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که گرفتن عکس از زنان در روز انتخابات، برای شفافیت انتخابات از سوی احزاب سیاسی پيشنهاد شده است.
این درحالیست که قبل از این نیز مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که عکس های زنان، محرمانه حفاظت میشود و در این عرصه باید کسی نگران نباشد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در روز برگزاری انتخابات، در مراکز رای دهی زنان کارمند زن ایفای وظیفه میکنند؛ پس نگرانی عکس گرفتن جای ندارد.
عبدالعزیز ابراهیمی گفت که این فیصله با توجه به عنعنات دینی، عقیدوی و اجتماعی صورت گرفته است و معلومات مردم مصئون خواهد بود.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود.
 

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.