کابل (پژواک، ٨قوس٩٨): دسته ا نتخاباتى ثبات وهمگرايى مى گويد،اگرکمیسیون انتخابات و نهادهای ذیدخل، به مطالبات مشروع و قانونى آنها پاسخ ندهند، با استفاده ازگزینه‌های مشروع بساط تقلب‌کاران را جمع خواهند کرد.
اين مطلب درقطع نامۀ راه پيمايى دستۀ ثبات وهمگرايى بيان شده است.
درکاپى اين قطع نامه که بدسترس آژانس خبرى پژواک رسيده، آمده است که به دلیل دست‌کاری و جعل مکرر در آرا و ارادۀ مردم، انتخابات و روند مردم‌سالاری در افغانستان به مرحلۀ حساس رسیده است.
دراين سند گفته شده است که هرچند مردم افغانستان در ششم میزان ١٣٩٨، با قبول خطر مرگ و قربانی به پای صندوق‌های رأی رفتند؛ اما چهره‌های خاین به دموکراسی، باردیگر تلاش کردند به تحریف آرای شهروندان بپردازند و حکومت برخاسته از جعل و تزویر را روی کار آورند.
درقطع نامه شش ماده اى راه پيمايى امروزهواداران اين دستۀ انتخاباتى که صدها تن اشتراک کرده بودند آمده است:
١- مردم افغانستان این‌بار اجازه نخواهند داد که دولت برخاسته‌از تقلب برسرنوشت‌شان حاکم گردد و چراغ انتخابات و مردم‌سالاری را برای همیشه در سرزمین ما خاموش گرداند. تیم تقلب، کمیسیون انتخابات و جامعۀ بین‌المللی نباید صدای حق‌طلبانۀ ملت افغانستان را دست‌کم بگیرند. به مردم افغانستان اطمینان می‌دهیم که تا با تمام توان از آراء و حقوق آنان دفاع خواهیم کرد و به مشارکت در نظام آلوده با جعل‌وتزویر روی نخواهیم آورد.
٢- کمیسیون مستقل انتخابات، باید به مسیر قانون، طرزالعمل‌ها و لوایح نافذ انتخاباتی برگردد و به جای تمکین به خواست‌ها و مطالبات یک تیم انتخاباتی، صدای ملت افغانستان را بشنود. کمیسیون انتخابات باید فوراً ٣٠٠ هزار رأی غیربایومتریک و جعلی را از دور خارج سازد و استقلالیت و بی‌طرفی‌اش را در روند انتخابات ثابت کند. در غیرآن، مسوولیت بحران سیاسی- انتخاباتی و پیامدهای آن، به اعضای کمیسیون انتخابات برمی‌گردد
 ٣- جامعۀ بین‌المللی با درک اوضاع ناهنجار و بحرانی کنونی، باید در جهت برگشت پروسۀ انتخابات به مسیر قانونی و اصولی تلاش نماید. همکاران بین‌المللی، نباید اجازه بدهند که افغانستان به گذشتۀ تاریکِ نظام‌های غیرمردمی برگردد. انتخابات ٢٠١٩، خط فاصل میان دیکتاتوری و مردم‌سالاری است.
٤- نیروهای امنیتی، فرزندان، برادران و خواهران ما هستند. توقع ما از آن‎ها همکاری در جهت تحقق عدالت، پیروزی حق بر باطل و تضمین آیندۀ روشن برای فرزندان ما است. نیروهای امنیتی در اعتراضات و راه‌پیمایی‌های عدالت‌خواهانۀ مردم افغانستان با بی‌طرفی، امانت‌داری و وطن‌دوستی همیشگی‌شان برخورد کنند و امنیت معترضان را تأمین و تضمین نمایند.
٥-  اگر کمیسیون انتخابات و نهادهای ذیدخل، به خواست‌ها و مطالبات مشروع و قانونی تیم ثبات و همگرایی و مردم افغانستان پاسخ ندهند، ما از تمام گزینه‌های مشروع، صلح‌آمیز و مردمی برای به کرسی نشاندن رأی و ارادۀ واقعی مردم کار خواهیم گرفت و بساط تقلب‌کاران را جمع خواهیم کرد.
٦- از حضور آگاهانه و شجاعانه‌ی خودجوش مردم در ولایت‌های مختلف در مقابل دروازه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات و جلوگیری از روند غیرقانونی بازشماری آراء تا مشخص شدن سرنوشت آرای تقلبی و مشکوک حمایت و پشتیبانی می‌کنیم.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.