Add new comment

د کاپيسا خلک: د خپلو رايو په کارولو پښېمانه يو

محمودراقى (پژواک، ٢٢ سنبله ٩٣): برخى مردم ولایت کاپیسا می گویند که اگر خبر می داشتند پروسۀ انتخابات جنجالی می شود، در انتخابات سهم نمی گرفتند.

برخی باشندگان ولایت کاپیسا می گویند که چند ماه از انتخابات می گذرد؛ اما تا حال نه نتایج آن اعلام می گردد و نه جنجال ها کم می شود.

آنها می گویند که وضعیت فعلی کشور، برای مردم مشکلات روانی به وجود آورده و اگر از این حالت اطلاع میداشتند، هیچ وقت در انتخابات سهم نمی گرفتند.

شاه آغا یکی از باشندگان حصه اول کوهستان گفت که برای بازسازی و آبادی کشور، رأی خود را در انتخابات استفاده کرد.

وی افزود: "این کار، دل ما را از انتخابات سیاه کرده است، اگر خبر می بودیم که این طور می شد، هیچ وقت رأی خود را استفاده نمی کردیم."

جواد باشنده شهر محمود راقی که مصروف خرید و فروش تیل است گفت که جنجال های انتخابات، بالای کار و بار وی نیز تاثیر گذاشته و کار وی کند شده است.

وی افزود که از دور اول انتخابات به اینسو، روز به روز کار و بار وی خراب می شود.

حاجی عطاالله باشنده ولسوالی نجراب گفت که در گذشته، مردم می گفتند رأی دادن هیچ فایده ندارد و یک پروسۀ رسمی است.

وی افزود: "حالا معلوم می شود که رأی ما هیچ جا را نگرفت؛ اگر به رأی مردم احترام می شد، حال وقت ريیس جمهور اعلام می شد."

خانم حاجی بی بی زرلشتی باشنده ولسوالی حصه اول کوهستان گفت که از انتخابات بدش آماده است.

وی یادآور شد: "زمانی که از رادیو و یا تلویزیون خبر انتخابات را می شنوم، زود چینل را تبدیل می کنم."

نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که در انتخابات، بعضی مشکلات وجود داشت، که بیشتر آن مربوط به نامزدان است.

وی افزود: "چیزى که مربوط ماست، ما کارهای خود را تکمیل نمودیم."

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.