Add new comment

Ghani hopes peace effort to yield result

شرنه (پژواک، ٢٥ قوس ٩٣): رئیس جمهور غنی می گوید که برای صلح، اوضاع بین المللی را مساعد کرده و امیدوار است که به نتیجۀ مثبت برسد.

رئیس جمهور، این سخنان را امروز در جریان سفرش به ولایت پکتیکا با مقامات، بزرگان و اعضای خانواده های قربانیان حملۀ انتحارى در یحیی خیل ابراز نمود.

حدود سه هفته قبل، به اثر حملۀ انتحاری در ولسوالی یحیی خیل، بیش از ٦٠تن کشته شد و ٧٠ تن دیگر زخم برداشت.

رئیس جمهور غنی، در این جلسه حمله در ولسوالی یحیی خیل آن ولایت را تقبیح نموده و اینگونه حملات را غیرانسانی و غیراسلامی خواند.

غنی، ضمن عرض تسلیت به اعضای خانواده های قربانیان، با آنها وعدۀ کمک حکومت را ابراز داشت.

وی اضافه کرد که به ارتباط صلح در افغانستان، اوضاع بین المللی را مساعد کرده و امیدوار است که نتیجۀ مثبت داشته باشد.

او گفت که در مورد صلح، ضمن گفتگو با رهبران کشورهای همسایه، با شمار دیگرى از رهبران کشورها صحبت نموده است.

رئیس جمهور وعده داد که بخاطر حکومتداری خوب در رهبری ولایت پکتیکا، تغییر اساسى را به وجود مى آورد، سرک شرنه الی ارگون را به شکل اساسى احداث می کند.

در جلسه یادشده، بزرگان قومی ولایت پکتیکا از رئیس جمهور خواستند که در کنار توجه بیشتر به آن ولایت، به اساس توجه شان تعادل را در میان ولایت حفظ نماید.

با وجود برگزاری اين جلسه، صدها تن از مردم آن ولایت با راه اندازی تظاهرات، از رئیس جمهور خواستند که مقامات ملکی و نظامی در آن ولایت را از کار برکنار سازد.

تظاهرکننده ها که برضد مقامات آن ولایت شعار میدادند، از رئیس جمهور خواستند که نه تنها مقامات را از وظایف شان بر کنار می سازد، بلکه آنها را به څارنوالی معرفی نماید.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.