Add new comment

میمنه (پژواک،۲۰اسد٩٤): درحاليکه مسوولان محلى، ادعاى تصرف مناطق زياد و تلفات و جراحات حدود ۳۰۰مخالف مسلح را در فارياب نموده اند، رييس شوراى ولايتى از آواره بودن هزاران خانواده و عدم کمک به آنها حرف ميزند.
عبدالستار بارز سرپرست ولایت فاریاب میگوید که درجریان عملیات نیروهای امنیتی طی دوهفته اخیر، ١٤٧ مخالف مسلح در ولسوالی های المار، قیصار و پشتونکوت از پادرآمده و ١٥٠ تن ديگر زخم برداشته اند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که ملاعلاوالدین غیرت مسوول نظامى طالبان در فاریاب، ملا عبدالحمید شمولزی، ملاعبدالحمید رییس معارف بادغیس، مولوی خان آغا، ملا بورجان غورماچی، ملاشاه داوود مرغابی، مولوی شفیق الله مسوول ارشاد و تبلیغ، مُحب الله و دو تبعه ازبکستانی به نام های طاووس و اورهان، شامل کشته شدگان اند.
به گفتۀ بارز؛ مجروحين را ملاضیاءالدین، ملا عبدالصمد معاون والی نامنهاد  فاریاب، مولوی فیض الله، مولوی حکیم، قاری احمد اندخویی، ‌ملا آدم خان، ملا نورالحق و ملا عبدالحق تشکيل ميدهند.
سرپرست ولایت فاریاب گفت که دراين عمليات که زیر نام (شمشیر هفت) به رهبرى  اردوى ملى انجام شده، ۷۳ قریه تصفيه گرديده و١٢ تن به شمول ملاعبدالحق قوماندان طالبان در ولسوالى کوهستان، اسير شده است. 
موصوف علاوه نمود که نیروهای امنیتی چهار میل راکت، ۳۲ میل سلاح مختلف، یک ماشيندار پیکا، ۳۵ موترسایکل، هشت ماین بشکه يى، ۲۲۰ کیلو مواد منفجره و ۲۰ ریموت کنترول را به دست آورده وپنج پایگاه ثابت طالبان در ولسوالی های دولت آباد پشتونکوت و المار را از بین برده اند.
وى درموردتلفات نيروهاى امنيتى چيزى نگفته است.
اما طالبان درسايت انترنتى خود گفته اند که درفارياب، فعال بوده و تلفات آنها ناچيز و برعکس تلفات و جراحات نيروهاى دولتى سنگين بوده است.
از سوى ديگر، سيدعبدالباقى هاشمى رييس شوراى ولايتى فارياب گفت که حدود ١٠ هزار خانواده از اثر جنگهاى يکماه اخير به مناطق امن بيجا گرديده که حدود هفت هزار آن، درچند روز اخير به ساحاتى که تصفيه گرديده است، برگشته اند.
وى گفت که حدود سه هزار خانوادۀ ديگر، هنوزهم درحالت آوارگى و رقتبار به سر برده که نه در اوايل و نه حالا براى شان کمک صورت گرفته است. آنها حتى به شهرهاى ميمنه و ولايت بلخ رفته اند.
هاشمى ازدولت انتقاد کرد که تاکنون براى بيجا شدگان و کسانى که به منازل خود برگشته اند، مساعدت نکرده است.
اماسرپرست ولايت فارياب درمورد بیجا شدگان گفت که کمیته حالات اضطرار، بیجاشدگان را سروی نموده و تا کنون ۶۰۹ فامیل را یادداشت کرده و به آنان مواد غذایی و غیر غذایی توزیع گردیده  است.
غلام رسول باشنده قريۀ دين تاش قيصار گفت که نخست به ولسوالى المار بيجا گرديدند، درآنجا نيز جنگ بود و به شهر ميمنه رفتند، اکنون که منطقه شان دوباره به تصرف دولت درآمده، با خانوادۀ خود برگشته است.
وى گفت: "طالبان از مردم عشر وزکات ميگرفتند و وقتى که دولت حمله ميکرد، دربين خانه هاى ما سنگر ميگرفتند."
اين باشنده علاوه نمود که اکنون امنيت برقرار است؛ اما اگر نيروهاى امنيتى ساحه را ترک کنند، طالبان دوباره آمده وبه آزار و اذيت مردم خواهند پرداخت.
اماسرپرست ولایت فاریاب گفت که قطعات خیزش های مردمی، درساحات تصفیه شده جابجا و مصروف استحکامات اند.
وى افزود که وضعيت تحت کنترول است، عملیات به شکل دقیق و محاسبه شده صورت میگیرد تا به افراد ملکی و نیروهای امنیتی تلفات وارد نگردد.
گفتنى است که ديروز جنرال عبدالرشيددوستم معاون اول رياست جمهورى با دوپسرش درلباس نظامى به خط مقدم جنگ درولسوالى المار رفت.
به گفتۀ داکتر نقیب الله فایق عضو ولسی جرگه،منطقه ميرشادى که زادگاه و پايگاه اصلى قارى صلاح الدين والى نامنهاد طالبان و اتباع خارجى ازجمله ازبكستانى ها وهمچنان منطقۀ تربت که سه سال در تصرف طالبان بود،به قومانده مستقيم دوستم به تصرف نيروهاى امنيتى درآمده است.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.