Add new comment

د قيصار خلک: د ولسي پاڅون  وسله وال مو ځوروي او کورونه لوټوي

ميمنه - مزارشريف (پژواک، ٢سنبله ٩٤): برخى باشندگان ولسوالى قيصار مى گويند عملياتی که در اين ولسوالى از سوى افراد مسلح خيزش مردمى در اين ولسوالى جريان دارد، آنها رويۀ نادرست و زشت را با اهالى منطقه انجام مى دهند.
عمليات اردوى ملى و پوليس ملى که تحت قوماندۀ عبدالرشيد دوستم معاون اول رييس جمهور راه اندازى شده، اهالى منطقه از برخورد آنها راضى اند؛ اما مى گويند که افراد مسلح موسوم به خيزش مردمى منازل آنها را حريق نموده، اموال آنها چون موترسايکل و اجناس ديگر را غارت نموده اند.
شمار ديگر حکايت مى کنند که در منطقۀ خواجه کندو، افراد مسلح خيزش مردمى بر يک دختر در مقابل چشمان اعضاى خانواده اش تجاوزجنسى انجام داده اند.
ولسوال قيصار تاييد کرد که برخى مردم از سلوک افراد مسلح خيزش مردمى شکايت کرده اند؛ اما قوماندان امنيه ولسوالى متذکره، اين ادعاها را بى بنياد مى خواند.
از جانب ديگر، مسوول افراد مسلح خيزش مردمى در اين ولسوالى مى گويند که اگر ادعاهاى مردم عليه اين افراد ثابت شود، پس مجازات  خواهند شد.
طى چند روز گذشته، عمليات مشترک نيروهاى افغان به رهبرى عبدالرشيد دوستم معاون اول رييس جمهور در ولسواليهاى قيصار، المار، پشتونکوت وغورماچ ولايت فارياب جريان دارد که افراد مسلح خيزش مردمى نيز در اين عمليات سهيم اند.
در ولسوالى قيصار، امروز( ٢سنبله) روز دوم از مرحلۀ چهارم عمليات الماس مى باشد.
برخى باشندگان برخى قريه هاى ولسوالى قيصار، روزگذشته و امروز طى تماس هاى تيليفونى با آژانس خبرى پژواک ادعا نموده اندکه در مناطق شاخ، نوآباد، خواجه کندو، کونجک، چهارشنبه، اصحاب کهف، فيض ناوه و قبچين که بيشتر اين ها مناطق پشتون نشين اند، افراد مسلح خيزش مردمى در جريان عمليات، ده ها منزل را به آتش کشیده و ده ها موترسايکل و وسايل ديگر پربها را به غارت برده اند.
محمدالله کاکړ يکتن از باشندگان منطقۀ خواجه کندو اين ولسوالى و متنفذ قومى، به آژانس خبرى پژواک گفت در هر قريۀ ولسوالى قيصار که عمليات صورت گرفته، افراد مسلح متذکره چپاولگری نموده اند.
نامبرده علاوه نمود که در قريۀ نوآباد، نزديک به ١٠ منزل را حريق کرده اند و حدود ٤٠ موتر سايکل را به جبر از مردم برده اند.
همچنان در منطقۀ خواجه کندو نيز به همين تعداد منازل غارت شده و از منطقۀ کوچغر، حدود ٤٠ موترسايکل جبراً ربوده شده اند.
نامبرده علاوه نمود: "ما مى دانيم که اين کار را جنرال صاحب دوستم انجام نداده و نه بربنياد امر وى صورت گرفته؛ اما افراد مسلح خيزش مردمى از سوى جنرال صاحب دوستم به خاطر تامين امنيت منطقه تسليح شده اند؛ پس اکنون مشاهده کند که اين افراد با ما چگونه برخورد مى نمايند."
به گفتۀ موصوف، نيروهاى اردوى ملى و امنيت ملى در جريان عمليات روش درست را به مردم انجام مى دهد؛ اما افراد مسلح خيزش مردمى تا حد تجاوز تجنسى با مردم سلوک زشت کرده اند.
محمد الله گفت که در منطقۀ خواجه کندو ولسوالى قيصار، از واقعۀ تجاوز جنسى بر يک دختر در انظار اعضاى خانوادۀ دختر همه مردم خبر دارند.
موصو ف علاوه نمود: "دو روزقبل در منطقۀ خواجه کندو، چهار فرد مسلح به منزل الله داد وارد شده اند دو تن آنها براى پهره دارى ايستاده شده و دو تن ديگر داخل خانه شده اند؛ شوهر و خانم  اين خانواده را بسته کرده اند و بر دختر شان در اتاق ديگر تجاوزجنسى نموده اند."
قرار گفتۀ موصوف، ده ها متنفذ قومى و موسفيدان در واکنش به اين تجاوز جنسى روز گذشته به مرکز  ولسوالى رفتند و عزم داشتند تا در اين رابطه خود را به کابل برسانند.
اما محمدالله گفت که نظام الدين قوماندان امنيۀ قيصار، جلو اين افراد را گرفت و از رفتن به کابل مانع آنها شد.
عبدالکريم يکتن از ساکنين قريۀ کونجک که ازچند روز بدينسو قريه اش را ترک کرده  و در قريۀ همجوار در منزل دوست ازبکش مسکن گزين است گفت که در جريان عمليات، منازل قريه توسط نيروى مسلح خيزش مردمى چپاول شده اند.
نامبرده علاوه نمود که اموال برخى منازل ذريعۀ موترهاى " نوع مازدا"  انتقال گرديده اند.
قرار بيان وى، از منزل خود اطلاع ندارد که اسباب به جايش قرار دارد و يا چپاول شده است؛ اما از منزل پسر کاکايش خبر دارد که همه وسايل آن غارت شده است.
عبدالکبير در قريۀ خواجه کندو، از تجاوز جنسى بر يک دختر در موجوديت اعضاى خانوادۀ وى نيز يادآورى نمود.
نامبرده اين را نيز تاييد نمود که نظام الدين قوماندان امنيۀ قيصار، از رفتن موسفيدان و متنفذين قومى که به ارتباط تجاوز جنسى شکايت شان را به کابل مى رساندند، جلوگيرى کرده است.
محمد باشنده منطقۀ شاخ ولسوالى قيصار، به پژواک گفت که يک موترسايکل را به ٤٠ هزار افغانى خريده بود؛ اما نيروهاى خيزش مردمى آن را با خود برده اند.
نامبرده علاوه کرد که وارد منزل شدند، قالين، خورجين و طلا را ا ز منزل وى  غارت کردند.
نامبرده قصۀ قريۀ اصحاب کهف را بيان کرد که اهالى آن در حال فرار بودند که مورد تيراندازى افراد مسلح يادشده قرار گرفته و چهار تن آنها کشته شدند.
محمد گفت که بعد از غارت شدن منزلش، مجبور به ترک خانه  شد که از چند روز بدينسو در قريۀ لمرو در ولسوالى غورماچ مسکن گزين است.
نامبرده در جريان عمليات متذکره، از سلوک اردوى ملى ابراز خرسندى نموده و افزود که به کرات مشکلات را همراه آنها شريک کرده اند؛ اما نتيجه نداشته است.
گل الرحمن يکتن از ساکنين ديگر اين منطقه ادعا کرد که نيروهاى خيزش مردمى، نخست اموال منزل وى  را غارت کرده و سپس حريق نموده اند.
نامبرده به پژواک گفت: "درمنطقۀ ما چهارده منزل به آتش کشانده شده است، شما مى توانيد از نزديک آنها را مشاهده نماييد، محض مخروبه باقى مانده، هيچ چيز ديگر موجود نيست."
به گفتۀ وى، اعضاى سوخته شدۀ اين خانواده ها نه طالب اند و نه هم با طالبان کار دارند.
باشندگان  منطقۀ کوچغر ولسوالى قيصار نيز ادعا دارند که علاوه بر دزدى هاى ديگر در اين منطقه، ساعت هاى دستى نيز از دست هاى مردم ربوده شده است.
سيداجان يکى از باشندگان اين منطقه، به پژواک گفت که افراد مسلح خيزش مردمى، از قريه آنها ٢٧عراده موترسايکل،٣٠  مبايل  و تعداد زيادى ساعت هاى دستى را از دست هاى مردم  به زور گرفته و با خود برده اند.
موصوف افزود که از خود وى نيز موتر سايکل گرفته اند.
اکثر باشندگان مناطق مذکور که با آژانس پژواک تماس گرفته اند، از کارکردهاى اردوى ملى و امنيت ملى رضايت دارند؛ اما رفتار افراد مسلح خيزش مردمى تحت رهبرى جنرال دوستم، به ويژه از افعال دو قوماندان موسوم به نظام الدين و شمال شکايت کرده اند.
آنها گفته اند که همين مردم، به حمايت و تشويق افراد مسلح خيزش مردمى، از لت و کوب، دزدى، به آتش کشيدن و غارت منازل مردم دريغ نکرده اند.
فيض الله، باشنده قريه چهار شنبه قيصار، به  پژواک گفت که دو تن از  وابستگان مسلح  نظام الدين، از خانۀ وى دو موترسايکل و دو مبايل برده است.
موصوف افزود: "يک موترسايکل مرا رشيدلنگ و دومى را  حيدر قوماندان به زور برد؛  وقتيکه به قوماندانى شکايت کردم، برايم گفت که به خانۀ  آنها مراجعه کنيد، موتر سايکل هاى تان را دوباره ميدهند؛ اما وقتيکه به خانۀ شان رفتم، من را بازداشت و خوب لت و کوب کرد."
وقتيکه به وى از رشيد لنگ و قوماندان حيدر که از منازل مردم دزدى کرده اند، نام گرفته شد، گفت: خوب کرده، با شما چه ارتباط دارد، هر چه کرده ميتوانند."
اما رحمت الله قيصارى ولسوال قيصار، به پژواک گفت که آنها نيز شکايت هاى مردم را از افراد مسلح خيزش مردمى دريافت کرده اند.
موصوف افزود که اين موضوع، تحت بررسى قرار دارد.
به گفتۀ وى، کسى که با مردم از  رفتار نادرست کار گرفته باشد، مورد پرسش قرار خواهد گرفت.
اما رحمت الله ترکستانى يکى از نزديکان جنرال دوستم و عضو شوراى ولايتى که خود وى نيز مسوول يک جبهۀ افراد مسلح خيزش مردمى در قيصار است، تمامى اين  اظهارات را بى اساس خواند.
موصوف اين ادعا ها را تبليغات منفى ادارۀ آى اس آى و جاسوسان پاکستان خواند که ميخواهند فعاليت هاى نيروهاى افغان را زير شک گرفته و بدين ترتيب، مخالفين مسلح را کمک کنند.
به گفتۀ وى، اگر افراد مسلح خيزش مردمى به کس آسيب رسانده باشد، با وى در تماس شود که تاوان  آن  رابپردازد.
اين  درحالى است که جنرال دوستم معاون دوم رييس جمهور، در جريان عمليات نظامى عليه طالبان مسلح در فارياب، در ديدرا با سران قومى پشتون در ولسوالى غورماچ گفت که اگر از  خانۀ يک کس يک قوطى  گوگرد هم بى جا شود، در بدل آن صد قوطى ميدهد.
قابل ذکر است که اسم هاى متذکرۀ اين  گزارش، مستعار اند و نام هاى اصلى به علت ترس مردم، نزد پژواک محفوظ است.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.