Add new comment

ولسمشر غني کاپیسا ولایت ته تللی

محمود راقى(پژواک، ٢٦جدى٩٤): اشرف غنى رييس جمهور کشور در راس يک هيئت بلندرتبۀ دولتى، قبل از ظهر امروز وارد محمود راقى مرکز کاپيسا شد و مردم اين ولايت مشکلات خود را در يک نشست بزرگ به او ارايه کردند.
رييس جمهور را در اين سفر، شمارى از اعضاى کابينه و مقامات امنيتى همراهى ميکنند.
در اين نشست، مقامات، سران قومى و نمايندگان مردم ولايت کاپيسا اشتراک داشته و فعلاً مصروف بيان نمودن مشکلات خود به رييس جمهور ميباشند.
در اين نشست، حسين سنجانى رييس شوراى ولايتى کاپيسا گفت که از چند سال گذشته بدينسو، امور شمارى از پروژه هاى اقتصادى در اين ولايت، نا تکميل مانده است.
موصوف از رييس جمهور خواست که به پوهنتون البيرونى، تعمير بسازد و تعداد پوليس محلى اين ولايت را افزايش دهد.
شمارى از باشندگان ديگر، در صحبت هاى خود از رييس جمهور خواهان تحکيم امنيت و انجام دادن امور انکشافى در اين ولايت شدند.
قرار است که لحظاتى بعد، رييس جمهور در اين نشست به سوالات مردم و مقامات ولايت کاپيسا پاسخ دهد.
اين در حالى است که رييس جمهور اشرف غنى،  هفتۀ گذشته در راس يک هيت بلندرتبۀ دولتى به ولايت ننگرهار نيز سفر نموده و در يک نشست به مشکلات مردم پاسخ ارايه کرد.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.