Add new comment

شهر خوست (پژواک، ۱۵ میزان ۹۷): قوماندانی امنیه خوست، بر تجمعات بزرگ کمپاین نامزدان ولسی جرگه قیود وضع کرد.
مسؤولین امنیتی این تصمیم را بعد از آن اتخاذ می کند که در جریان هفته گذشته، بر کاروان وسایط کمپاین نامزادن ولسی جرگه دو حمله بمی صورت گرفت که منتج به کشته شدن دو تن و جراحات پنج تن دیگرگردید.
مل پاسوال اخترمحمد نورزی، قوماندان امنیه خوست امروز ( ۱۵ میزان) طی کنفرانس خبری گفت که با درنظرداشت به وضعیت امنیتی، نامزدان صرف به رسانه ها اکتفا کنند و از راه اندازی تجمعات بزرگ انصراف ورزند.
موصوف علاوه می کند: ((برای تامین امنیت مطمئن، امروز در جلسه نظامی فیصله کردیم و از نامزدان تقاضا می کنیم تا از تدویر گردهمایی های بزرگ اجتناب ورزند و تعهدات شان را ازطریق رسانه ها با مردم شریک سازند.))
قوماندان امنیه همچنان از کاندیدان خواست تا از حمل و نقل اسلحه ثقیل نیز خود داری کنند.
نامبرده گرچه از کدام کاندید ولسی جرگه یاددهانی نکرد، اما گفت که هر نامزد بدون حمل پنج میل سلاح سبک، سلاح سنگین را با خود حمل کرده نمی تواند.
موصوف علاوه می کند: ((لطفاً نامزدان از اسلحه سنگین نظیر پیکا، دهشکه و ار پی جی ابا ورزند، اگر از این فیصله تخطی ورزند، شکایت رسمی راجع به آنها را در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت خواهد کرد.))
وی در جریان سخنرانی اش، از تمام کاندیدان ولسی جرگه خواست که بدون در جریان گذاشتن نیروهای امنیتی برای کارزار انتخاباتی به مناطق ناامن نروند، زیرا به قول او، این کار خیلی خطیر است.
نامبرده می گوید: ((نامزدان باید به مناطق ناامن نروند، اگر از این کار عدول می ورزند و با هرگونه مشکل مواجه شوند، مسؤولیت بدوش آنها خواهد بود، ما برای تامین امنیت شان از امکانات دست داشته دریغ نمی کنیم.))
در عین حال اکبرجان فولاد نامزد ولسی جرگه از ولایت خوست، فیصله قوماندانی امنیه مبنی بر منصرف شدن نامزدان ولسی جرگه، از تجمعات بزرگ را اقدام به جا عنوان می کند.
نامبرده به پژواک گفت که با این اقدام، اصل مردم سالاری که انتخابات است، طور شفاف برگزار می شود و از جانب دیگر جلو بروز ناامنی ها گرفته خواهد شد.
موصوف علاوه کرد: ((نامزد که به گونه واقعی خواهان ارسال نظرش به مردم است، خوب است که به مساجد و مهمانخانه های مردم برود و از نزدیک با مردم کار کند، ولی بدبختانه آنها حرف مورد قناعت مردم را ندارند و از طریق تدویر تجمعات، برای مردم زمینه فساد را فراهم می سازند، برای آنها یک لقمه نان و مقدار پول می دهند.))
قدیم افغان نامزد دیگر ولسی جرگه، با وجودیکه از فیصله متذکره مسؤولین امنیتی حمایت می کند، اما در عین حال ازآنها می خواهد تا برای جلوگیری از رویدادها، ادارات کشفی و استخبارات شان را تقویت کنند.
وی افزود: ((خوست گرچه طور نسبی ناامن است، اما دراین آواخر برخی رویدادهای ناامنی بوقوع پیوسته اند، از نیروهای امنیتی خواستار تحقیق در مورد واقعات متذکره استیم تا در آینده وقوع همچو رویدادها تکرار نشود.))
اخترمحمد نورزی قوماندان امنیه خوست همچنان می گوید که اکثر نامزدان ولسی جرگه در موترهای شیشه سیاه تردد می کنند که با این کارشان، تهدید جدی را به امنیت شهرمتوجه نموده است.
موصوف می گوید که سر از فردا، کمپاین مبارزه علیه وسایط شیشه سیاه را شروع می کنیم، هر نامزد و یا حامیان وی که در موترهای  شیشه سیاه  و یا عکس دار گشت و گزار می کنند، آنها برای دور کردن آن دست به کارمی شوند.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.