Add new comment

شهرخوست (پژواک، ۳ عقرب ۹۷): در خوست یک نامزد ولسی جرگه و حامیان وی که اکثر شان عالمان دین بودند، تهدید کردند درصورتیکه آرای بایومتریک شده از آرای دیگر مجزا نشوند، انتخابات ریاست جمهوری را تحریم خواهند کرد.
عبدالوالی واحدزی یکتن از نامزدان ولسی جرگه و طرفداران وی که رقم شان به ده ها تن بالغ می شد، این اظهارات را به تاريخ سه عقرب، در یک نشست اعتراضیه ابراز داشت.
آنان در سخنرانی شان اذعان کردند که در انتخابات ولسی جرگه این ولایت،  تقلب های گسترده صورت گرفته و هزاران رای بدون استفاده از دستگاه های بايومتريک، به نفع چند نامزد مشخص استفاده شده اند.
عبدالولی واحدزی نامزد ولسی جرگه دراین نشست اعتراضیه گفت که در روز انتخابات در برخی مناطق این ولایت، به نفع برخی نامزدان مشخص تقلب صورت گرفته است.
نامبرده می گوید اگر آرای بایومتریک از آرای دیگر جدا نشود، هیچ فیصله کمیسیون انتخابات برای آنها قابل قبول نیست و در واکنش به آن حرکت های مدنی را راه اندازی خواهد کرد.
نامبرده علاوه می کند: (( درصورتیکه نتایج انتخابات بدون تفکیک آرا  اعلان شود، قابل پذیرش نیست حتی اگر به قیمت سر ما هم تمام شود، این جفا بزرگ با مردم است  و باز هم می گویم در صورتیکه آرای پاک و ناپاک از هم جدا نشوند، هرکس که از این ولایت به ولسی جرگه رای می یابد، برای من قابل قبول نیست.))
 واردگل یکتن از عالمان دین گفت، اگراداره مرکزی به خواست های آنان گوش ندهد و بر آرای پاک استفاده شده آنان معامله نماید، در انتخابات ریاست جمهوری آینده اشتراک نخواهند ورزید.
نامبرده می گوید: ((من ملا امام مسجد استم و از شش ماه بدينسو صدا می کردیم که رای تان را به فرد مستحق بدهید، اکنون که حکومت بر آرای ما معامله می کند، پس به والله عظیم که ازطریق همین منبر صدا را بلند خواهم کرد که در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نکنید و در مخالفت با حکومت قدعلم کنید.))
بصیرالله یکتن از عالمان دیگر دراین نشست گفت تمام کارمندان استخدام شده در روند انتخابات بی سواد بودند و مسؤولیت شان را نمی دانستند.
 نامبرده نیز در سخنان خود اذعان کرد که آرای استفاده شده بدون بایومتریک، به نفع چند نامزد مشخص استعمال شده اند.
موصوف علاوه کرد: (( ما با ایمان داری کامل آرای خود را استفاده کردیم، کمیسیون به خون ما معامله نکند، آرای که بدون بایومتریک استفاده شده، برای ما قابل قبول نیست.))
درعین حال عبدالله انصاری رییس کمیسیون شکایت های انتخاباتی دراین ولایت نیز، به آژانس خبری پژواک گفت که آنها درمورد تقلبات برخی کاندیدان ولسی جرگه شکایات دریافت کرده اند و تحت بررسی قرار دارند.
 موصوف علاوه می کند: (( درست است که مانند ولایت های دیگر، در خوست نیز بدون بایومتریک آرا استعمال شده اند، اما منتظر اقدام اداره مرکزی استیم، هر فیصله را که آنها صادرکرد، آن را تطبیق خواهیم کرد.))
پیش از این، مسؤولین دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، طی تدویرکنفرانس خبری اذعان کرده بودند آرای که به سبب خراب بودن دستگاه های بایومتریک دربرخی مراکز انتخابات استفاده شده، آن را نیز شمارش خواهند کرد.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.