Add new comment

بامیان (پژواک،١٣عقرب ٩٧): به دنبال شک و تردیدها و شکایت شماری از نامزدان و ناظرین از موجودیت تخلفات و تخطی در بامیان؛ آرای ٣٢ صندوق از سوی دفتر ساحوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، بازشماری می شود.
محمد هادی امیری رییس دفتر ساحوی کمیسیون شکایات در بامیان، به آژانس خبری پژواک گفت که روند تفتیش و بازشماری آرای ٣٢ صندوق، از چند روز به این سو به منظور تفکیک آرای پاک از ناپاک آغاز شده است.
به گفته وی، این صندوق ها مربوط به ولسوالی های حصه دوم یکاولنگ، ورس، کهمرد و شیبر ولایت بامیان می باشد، که تا هنوز به تعداد ده صندوق بازشماری شده است.
موصوف افزود: «صندوق های بازشماری شده مشکلات خود را داشته و برخی آرای یک نامزد انتخابات، به نامزد دیگر حساب شده و مواردی هم وجود دارد که خلاف اصول و مقررات، اوراق برخی کتاب ها به صورت یک دفعه یی کنده شده و حتی در بین بعضی صندوق ها اوراق زرد نتایج نیز انداخته نشده است.»
اما به گفته او، این مشکلات در تمامی صندوق ها موجود نمی باشد و تاثیری بر شمارش آن آرا نداشته است.
وی گفت: «درمورد صندوق هايی که مشکل وجود دارد، کميسیون مستقل انتخابات تصمیم می گیرد و ما فقط همراه با ناظرین، گزارش آن را به کميسیون مستقل انتخابات ارایه می کنیم و صلاحیت قرنطین یا تصمیم گیری از صلاحیت کمیسیون انتخابات است.»
امیری خاطرنشان کرد که طبق طرزالعمل از ۵ برگه نتایج، باید یکی از آن برگه ها تحویل کمیسيون شکایات انتخاباتی می شد؛ اما تنها اوراق نتایج ۴۸۰ محل که حدود ۲۰ درصد را تشکیل می دهد، در دسترس کمیسیون قرار گرفته است.
امیری تصریح نمود که در این ولایت ١٦٠ مورد شکایت ثبت شده است که به تمامی آن ها رسیده گی خواهد شد.
محمد رضا یکی از ناظرین گفت که بازشماری صندوق ها به صورت شفاف به پیش می رود و تاهنوز مواردی که احتمال تقلب در آن موجود باشد، پیدا نشده است.
وی افزود: «در دو صندوق مشکل دیده می شد؛ یکی اینکه تعداد آرا بیش از افراد ثبت شده موجود بود و در صندوق دیگر، اوراق یک جایی از کتاب کنده شده بود.»
در ولایت بامیان، حدود ۱۶٨٠٠٠ تن ثبت نام کرده بودند، که ۱۲۹۰۰۰ هزار تن شرکت کردند و ۵۱ درصد آن را زنان تشکیل می دهند.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.