Add new comment

شهر خوست (پژواک، ۲۴ سرطان ۹۸): طی يک جلسه ده ها خانم در ولايت خوست، بر برگزاری انتخابات تاکید کردند و گفتند که انتخابات ریاست جمهوری کشور را از بحران موجود بیرون کرده میتوانند.
این خانم ها که به تاریخ ۲۴سرطان از سوی اجتماع «روڼ فکر» در خوست گردهم آمده بودند و تعداد شان به ده ها تن می رسید، به این باور رسیدند که انتخابات سرتاسری یگانه راه حل صلح آمیز است که میتواند کشور را از بحران به طرف درست سوق دهد.
صافیه صافی رئیس این اجتماع به جلسه گفت برای رسیدن به این هدف، با همکاری دفتر ولایتی انتخابات تلاش ها را آغاز کرده است؛ تا که بر ارزش اشتراک بیشتر زنان در انتخابات صحبت نمایند. 
او گفت: ((برای اینکه در انتخابات آینده ریاست جمهوری، زنان سرنوشت خود شان را خودشان معلوم نمایند و به ارزش انتخابات بدانند، نشست امروز را برگزار کردیم.))
به گفته اعضای این اجتماع، اگر چه در انتخابات پارلمانی گذشته و انتخابات ریاست جمهوری آینده ثبت نام و اشتراک زنان چشم گیرنبوده؛ اما باور دارند که راى آنان بیجا نمی رود.
بنام زرغونه یک اشتراک کننده جلسه گفت که انتخابات، یک حق قانونی است که علاوه بر مردان به زنان هم داده شده است.
به گفته او، اگر زنان از این حق استفاده درست نمایند و رائ خود رابه اشخاص مناسب بدهند، باور دارد که در اجتماع تغیر مثبت بیاید. 
او افزود: ((در پهلوی هر مرد، خانم واجد شرایط به مراکز انتخاباتی برود و به جرئت رائ دهد. آن زمان آرام و با مطمئن خواهیم بود که این حق مطابق قانون اساسی را به طور درست ادا نماییم.))
اما بنام کامله یک اشتراک کننده دیگر این نشست، از کمسیون مرکزی انتخابات میخواهد که روند ثبت نام دوباره آغاز گردد؛ زیراکه به گفته او این پروسه بسیار کوتاه مدت بود و خانم های این ولایت از ثبت نام باز مانده اند.
نامبرده افزود: ((شماری زیاد خواهران ما موفق نشده اند که ثبت نام نمایند و آنان میخواهند که در انتخابات اشتراک کنند، اگر امکان دارد کمسیون انتخابات پروسه ثبت نام را دو باره آغاز نماید.))
اما در همین حال مسئولین دفتر ولایتی انتخابات خوست، ابراز امیدواری کردند که به نسبت انتخابات گذشته در انتخابات آینده ریاست جمهوری زنان سهم بیشتر داشته باشند.
صاحب الدین زدران مسوول آگاهی عامه این دفتر که در این نشست زنان سخنرانی میکرد گفت که در صورت آگاهی عامه آنان، بیشتر زنان آگاه شدند که به چه دلیل در انتخابات شرکت کنند و به چه کسی رائ دهند.
او افزود: ((زنان دانسته اند که رائ دادن تعیين کننده سرنوشت آنان و ملت است، این بار ما امیدواریم که در انتخابات سهم زنان بیشتر خواهد بود و رئیس جمهور را تعيین خواهيم نمود.))
قرار است به تاریخ ۶ میزان سال روان انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد، که این در نظام نوین چهارمین انتخابات ریاست جمهوری به شمار میرود.
طبق معلومات کمسیون انتخابات؛ امکان دارد که بعد از ده روز، یعنی به تاریخ ۴ ام اسد مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری نیز آغاز گردد.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.