Add new comment

Insurgency displaces 70 Paktika families

 
شرنه (پژواک،٩ اسد ٩٢): مسوولین پکتیکا میگویند که طالبان مسلح ٧٠ خانواده در ولسوالی گیان را، به زور از خانه های شان بيرون کرده اند.
این خانواده های بیجا شده؛ حدود یک ماه میشود که از ترس جنگ و تهدیدات طالبان، مجبور به کوچ شده اند و اکنون در منطقۀ منده ولسوالی ارگون سکونت دارند.
 نورمحمد یکتن از بیجاشد گان در ارگون، به آژانس خبری پژواک گفت که خانواده های بیجا شده، در شرایط دشوار درارگون زندگی میکنند.
موصوف افزود: "در یک منزل، پنج الى ده خانواده زندگی میکنیم؛ برای خوردن و نوشیدن هم چیزی نداریم."
بیجاشدگان میگویند: در خانه های دوستان و درخانه های کهنه و قدیمی زندگی میکنند، که مردم آنرا ترک کرده و قابل زندگی کردن نیست.
نورمحمد خواست که با آنها کمک های اضطراری صورت گیرد و هم همراه شان در هنگام برگشت به مناطق شان، کمک به عمل آيد.
مبین کمالوال ولسوال گیان تاييد کرد که طالبان، شماری از خانواده هارا به زور مجبور کرده اند که منطقه را ترک کنند.
موصوف به پژواک گفت که خانواده های بیجا شده، با مشکلات فراوان رو به رو هستند؛ اما آنها تلاش میکنند که برای مشکلات شان راه حلى را دریافت کنند.
عبدالهادی رییس مبارزه علیه حوادث طبیعی پکتیکا گفت: آنها خبر شده اند که شماری از خانواده ها از گیان بیجا شده اند؛ اما تاحال به شکل رسمی خبر شان داده نشده است.
موصوف افزود که با بیجا شدگان، به اندازۀ توان کمک لازم خواهد کرد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این خانواده ها، نزدیک ولسوالی و پوسته های امنیتی زندگی میکردند؛ پس بخاطر اینکه در هنگام جنگ خساره مند نشوند، آنها باید به جاهای امن انتقال داده شوند.
 مجاهد، این را رد ميکند که گویا طالبان، آنها را به زور از خانه های شان خارج کرده؛ اما می افزاید که با آنها موافقه کرده که از خطر جنگ خود را نجات دهند.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.