Add new comment

44 complaints probed; votes at 10 sites tallied

 
محمود راقى (پژواک،٢٦حمل٩٣): کمیسیون شکایات انتخاباتی کاپیسا در نشست هاى علنی امروز و دیروز، به ٤٤ مورد شکایت که از آغاز روز رای گیری انتخابات دریافت کرده بود، رسیدگی کرد.
قدرت الله جاوېد کمیشنر شکایات انتخاباتی، به پژواک گفت که درنتیجۀ این رسیدگی ها، رای های مرکز رای دهی جویبار ولسوالی تگاب که شامل دو محل (یک زنانه ویک مردانه) می شود، باطل گردید.
وى افزود که همچنان اين کميسيون، آراى دو نامزد شورای ولایتی در مرکز جالوخیل ولسوالی تگاب را که در برابر آن ها شکایت های مستند وجود داشت، پس از بررسی صندوق هاى راى دهى، باطل کرد.
جاوېد گفت که بر بنیاد اسناد ارائه شده به کمیسیون شکایات انتخاباتی کاپیسا، اين دو مرکز راى دهى در آغاز روز انتخابات باز بود؛ اما به دلیل ناامنى ساحه، کنترول اين مراکز راى دهى از دست کارمندان خارج گرديد و متقلبین، فرصت يافتند آراى تقلبى را به نفع نامزدهاى مشخص، به صندوق ها بريزند.
وى افزود که یک نامزد شورای ولایتی دیگر که افراد مسلح مربوط وى در روز انتخابات در یکی از مراکز رای دهی دیده شده بود، ١٥٠٠٠ افغانى جريمۀ نقدى گرديد.
به همین ترتیب، شش مورد شکایت از دو عضو ولسی جرگه که متهم به تقلب به نفع یک نامزد ریاست جمهوری و برخی نامزدان شورای ولایتی بودند، نظر به هدایت کمیسیون مرکزی شکایات، برای بررسی بیشتر، به دفتر مرکزی شکایات انتخاباتی ارسال گردید.
از جانب دیگر، به شماری از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که در انجام وظایف شان تخطی های انتخاباتی را مرتکب شده بودند، توصیۀ لازم صادر گردید.
این درحالی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی کاپیسا، یک نامزد شورای ولايتى آن ولایت را نیز که سن قانونی برای نامزدی را تکمیل نکرده بود، یک روز پیش از انتخابات، از فهرست نامزدان شورای ولایتی حذف کرده بود.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.