جريده لوگر:
لوگريک جريده فعال پانزده روزه در لوگر است که از سوى رياست اطلاعات و فرهنگ اين ولايت نشر ميگردد.
 
ماهنامه ملى هيلى :
ملى هيلى نيز يکى از ماهنامه هاى فعال لوگر است که از سوى فرهنگيان اين ولايت نشر مى گردد .
 
مجله ملى احساس :
ملى احساس از مجلات فعال لوگر است که ماهانه به تيراژ هزاران جلدچاپ و علاوه بر ولايت لوگر به يکتعداد ولايات ديگر نيز فرستاده ميشود .
 
راديو اتفاق :
اين راديو درسال ١٣٨٦ به هزينه مالى نيروهاى خارجى مستقر در اين ولايت با مسووليت محمدخان ايجاد شد و اکنون شش کارمند دارد .
شماره تماس : ۰۷۹۳۷۸۰۵۹۳
 
راديو استقلال :
اين راديو درسال ١٣٨٢ ه ش از سوى نصرالله ستانکزى ايجاد شد ، براى هشت ساعت نشرات دارد ، از سوى موسسه انترنيزو تمويل مى گردد و اکنون ٤ کارمند دارد .
شماره هاى تماس: ۰۷۹۹۳۰۲۰۹۷ ـ ۰۷۹۹۵۴۷۴۲۷
 
ملى پيغام :
ملى پيغام يکى از راديو هاى فعال در ولايت لوگر است که درسال ١٣٨٢ ه ش از سوى عثمان طارق ايجاد گرديده، از سوى انترنيوز اکمال ميشود و اکنون هشت تن کارمند دارد .
 شماره هاى تماس : ۰۷۹۸۲۲۳۲۲۹ ـ ۰۷۹۹۴۱۲۹۹۴
ايميل : Radio_paygham@yahoo.com
 
راديو زينت :
اين راديو درسال ١٣٨٦ ه ش از سوى نورالله ستانکزى ايجاد و علاوه بر ولايت لوگر ، در ولايات پکتيا، ميدان وردک و کابل نيز شينده ميشود و اکنون ١٠ کارمند دارد .
شماره هاى تماس : ۰۷۸۸۸۳۸۸۳۸ ـ ۰۷۹۹۳۴۷۳۰۴
ايميل : Noorullah202000@gmail.com
 
راديو ملى :
راديو ملى از راديوهاى فعال لوگر است که از سوى دولت تمويل مى گردد و تعداد کامندان آن بيشتر از ده تن ميباشد .
 
هفته نامه ځوان غږ :
اين هفته نامه از سوى جوانان لوگر به نشر ميرسد که مسووليت آن به دوش  عبيد اورمړ ميباشد . درسال ١٣٨٨ تاسيس شده ؛ اما نشرات آن  از يک سال گذشته بدينسو بنا بر دلايل نامعلوم متوقف گرديده است .