۴۱-  هدايت الله احمدزى
سناتور انتخابى
هدايت الله احمدزى فرزند شاتوخان درسال ١٣٤٩ ه ش در  دره منگل ولسوالى ازره متولد گرديده است . به قوم احمدزى و تا صنف ششم تعليم کرده .قبلاً مامور در موسسۀ همسبتگى ملى،  ار اى سى و يکى از سرگروپان  زرداد بود .
شماره تماس : ۰۷۹۹۰۰۴۴۲۰
 
۴۲-  صفت الله حقمل
سناتور انتخابى
صفت الله حقمل فرزند منگل درسال ١٣٤٦ه ش در قريه چوترى ازره متولد گرديده ، تعليمات ابتدايى خويش را در ولسوالى خود و متباقى آن در شهر پشاور پاکستان انجام داده است .
موصوف بعد از فراغت مکتب بحيث معلم ايفاى وظيفه نموده و يکى از سران مطرح قومى در منطقه بود .وى با حزب اسلامى پيوند دارد و در دور گذشته نيز عضو شوراى ولايتى لوگر بود .
شماره تماس : ۰۷۹۶۳۳۷۴۲۳