پل علم :
پل علم مرکز ولايت لوگر است که در شمال با ولسوالى محمدآغه ، در جنوب با ولايت پکتيا، در شرق با ولسوالى خوشى ، در غرب با ولايت ميدان وردک و در جنوب غرب با بره کى برک و ولسوالى چرخ همسرحد است. پل علم با ٥ حوزه تقسيم شده و هر حوزه آن داراى يک شورا ميباشد .
باشندگان شهر پل علم مصروف تجارت درشهر و زراعت هستند، علاوه بر باغات سيب ، انگور وغلجات ديگر نيز در آن کشت ميشود .
 
محمدآغه :
ولسوالى محمدآغه در ٣٠ کيلومترى شمال پل علم در امتداد شاهراه کابل- گرديز موقعيت دارد و با داشتن ١٣٤ قريه با ولايات کابل و ميدان وردک همسرحد است . بند آب بزرگ سرخ آب نيز در اين ولسوالى موقعيت دارد.اين منطقه تاريخى لوگر از نگاه فرهنگى بسيار غنى است و کوه سلطان پور، زرغون شهر، شاهى قلعه ، مغل خيل ، گمران و ديگر در اين ولسوالى موقعيت دارد .همچنان معادن طبيعى ، معادن چون معدن مس عينک ، وسلسلۀ کوهاى سليمان که در ولايت لوگر به تورغر مسمى  و دارى سنگ هاى قيمت است ، نيز در اين ولايت موقعيت دارد.
 
بره کى برک :
ولسوالى بره کى برک در ١٤ کيلومترى جنوب غرب پل علم موقعيت دارد که از نگاه نفوس ولسوالى درجۀ اول اين ولايت شمرده ميشود . ١٣٣ قريه  کوچک  دارد و بره کى بمعنى بافتن است و مى گويد که نام يک نوع شال بافته شده در هزاره جات است . مناطق تاريخى  سجاوند وبره کى راجان  و همچنان  بندآب مهم کرومبى  نيز در اين ولايت موقعيت دارد که در صورت اعمار آن زمين زراعتى آبيارى خواهد کرد .
 
ولسوالى چرخ :
اين ولسوالى در ٣٢ کيلومترى جنوب غرب پل علم موقعيت دارد که داراى ٦٠ قريه ميباشد .
يک بندآب بزرگ مولانا چرخى نيز در اين ولسوالى موقعيت دارد که کارهاى آن از سال هاى بدينسو در نيمه مانده است .
 
ولسوالى خروار :
ولسوالى خروار در ٥٠ کيلومترى جنوب پل علم موقعيت دارد که با ولايات غزنى ، پکتيا و ميدان وردک سرحد مشترک دارد، تعداد قريه هاى اين ولسوالى به ٧٤ ميرسد ، خروار، و خارمرغ از بابت شکار مناطق مشهور اين ولسوالى شمره ميشود . کافر کوت منطقه ديگر تاريخى و باستانى اين ولايت است سابقه آن تا زمانه صدها سال قبل ميرسد . يک شهر باستانى نيز در اين منطقه کشف شده که مجسمه ها و ظروف طلا ، نقره و گچ از آن بدست آمده است . به گفتۀ باستان شناسان قدامت اين شهر به زمان هاى ٢٦٠ ز بودايى ها و ١٦٥ ز کوشانيان ميرسد .
 
ولسوالى خوشى :
اين ولسوالى با داشتن ٦٧ قريه در ٢٠ کيلومترى جنوب شرق پل علم موقعيت دارد و يک بند آب موسوم به ( آب تک ) نيز دارد که تاکنون اعمار نشده است .
 
ولسوالى ازره :
اين ولسوالى در ٩٠ کيلومترى شرق پل علم موقعيت دارد ، داراى ٩٠ قريه و يک ولسوالى کوهستانى است که با پکتيا ، ننگرهار و درشرق با خط ديورند سرحد مشترک دارد .