پل علم (پژواک، ٣٠ سرطان ٩٢): مسوولين ولايت لوگر مى گويند که ٨٠ درصد اقتصاد مردم اين ولايت، بر زراعت و مالدارى استوار است؛ اما مشکلات موجود در اين مورد، مردم لوگر را با مشکلات اقتصادى مواجه کرده و هرچند کارها تا يک اندازه در اين راستا صورت گرفته؛ اما هنوزهم زارعين با مشکلات زياد رو به رو اند.
 
زراعت:
انجنير همايون عمر رييس زراعت و مالدارى لوگر گفت که نسبت به قبل، پيشرفت قابل توجه در بخش زراعت و مالدارى اين ولايت صورت گرفته و آنها تلاش دارند تا سهولت ها را براى زارعين فراهم سازند.
وى افزود که بيشتر از نيم زمين هاى اين ولايت، آبى اند که زارعين نسبت به گذشته، فعلاً حاصلات خوب به  دست مى آورند.
به گفتۀ وى، زمين هاى حاصلخيز محمدآغه، برکى برک و چرخ به شمول مرکز اين ولايت، به نام کندوى کابل ياد ميشوند.
موصوف افزود که پيشرفت زراعت، باعث تقويت اقتصاد مردم ميشود و لازم است که کارهاى زيادى در مورد صورت گيرد.
وى گفت که زراعت و مالدارى، به سوى مکانيزه شدن ميرود و نسبت به قبل پيشرفت کرده است.
رييس زراعت افزود که زمينداران و زارعين، همه ساله از ٥١٥٠٠ جريب زمين آبى و ٣٤٣٠٠ جريب زمين للمى، هزاران تُن محصول زراعتى به دست مى آورند.
به گفتۀ وى، در ولايت لوگر همه ساله هزاران تن گندم، جوارى، لوبيا، جو  و ديگر حبوبات و سبزيجات مختلف کشت شده و علاوه بر لوگر به ولايات کابل، پکتيا و خوست نيز ارسال ميگردد.
انجنير عمر گفت که ولايت لوگر، ميوه هاى رنگارنگ چون سيب، انگور، زردالو و بادام نيز دارد و باغداران اين ولايت، همه ساله از ٣٢٢٧ هکتار درخت، حاصل فراوان ميوه به دست مى آورند.
به گفتۀ وى، لوگر تاکنون کدام فارم ندارد؛ اما اگر امکانات مساعد گردد، پلان هاى آبادى و آبيارى  يکتعداد دشت ها، در نظر گرفته شده است.
وى افزود که کشت آزمايشى زعفران را، از دو سال گذشته بدينسو آغاز کرده اند که نتايج خوبى در قبال داشته است.
همچنان رييس زراعت لوگر گفت که اکنون علاوه بر ٦ مرکز رسمى، ٥٠ مرکز غيررسمى جمع آورى محصولات حيوانى، در ولسوالى هاى برکى برک و محمدآغه وجود دارد، که روزانه در حدود ده هزار کيلوگرام محصولات حيوانى چون ماست، چکه و شير جمع آورى شده و يک مقدار آن، به کابل نيز ارسال ميگردد.
اما زارعين و باغداران انتقاد دارند که بازار مناسب براى حاصلات وجود ندارد و مواد زراعتى وارد شده از خارج، تاثير منفى روى قيمت هاى حاصلات گذاشته است.
لعل جان باشندۀ پل علم گفت که همه ساله ٥ جريب زمين خود را به کشت سبزيجات اختصاص داده، به زحمت آن را پرورش ميدهد؛ اما در زمان فروش به علت نبود بازارها و آمدن سبزيجات پاکستانى به بازارهاى کشور، آن را با قيمت بسيار پايين مى فروشد.
وى افزود که وارد نمودن سبزيجات پاکستانى، زارعين افغان را شديداً متضرر کرده است.
محمد قسيم يکى از زارعين ولسوالى محمدآغه گفت که اگر از يکسو قيمت ها در هنگام فروش پايين ميباشد، از سوى ديگر بازار کابل نمى تواند که روزانه تمام محصولات زراعتى و سبزيجات را خريدارى نمايد؛ زيرا که علاوه بر لوگر، ترکارى و محصولات ديگر زراعتى ولايات ميدان وردک، پروان و حتى ولايات مشرقى، همزمان به کابل آورده ميشود.
 وى افزود که مشکل ديگر، عدم اعمار ذخيره هاى آب و بندها است و از حکومت خواست که در مورد اقدام جدى نمايد.
محمدقسيم  بدين باور است که اگر بندهاى آب و اتاق هاى سرد اعمار شود و بازاريابى براى حاصلات آنها صورت گيرد، تغيير مثبت در زندگى مردم رونما خواهد شد.
محراب الدين مسوول کوپراتيف قريۀ پورک، به آژانس خبرى پژواک گفت که تاکنون تمامى کارهاى پرورش زمين و باغات را خود مردم و باغداران، به عهده گرفته اند و دولت درين راستا کمک اساسى نکرده است.
داوود ميلمه زميندار و رييس شوراى محلى پل علم گفت: اگر کارهاى اساسى در ده سال گذشته در بخش زراعت تطبيق مى شد؛  پس زارعين اکنون از مشکلات موجود خلاص بودند.
وى افزود که دولت، بايد سيستم قرضه هاى طويل المدت را براى تقويت اقتصادى زمينداران مهيا نمايد.
به گفتۀ وى، کمک هاى اساسى و  بنيادى در بخش زراعت، با زارعين صورت نگرفته و کدام کارخانه يا فابريکه براى  پروسس ميوه، غله و ترکارى ايجاد نشده  است.
 
تجارت و سرمايه گذارى:
هرچند ولايت لوگر در امتداد يک راه ترانزيتى قرار دارد؛ اما بازهم بخش هاى تجارت و سرمايه گذارى، چندان مورد توجه قرار نگرفته و تاکنون بخش اتاق تجارت و صنايع، در اين ولايت نيست و نه هم کدام ادارۀ ديگر تجارتى در آن فعاليت دارد.
در پهلوى آن شمارى از تاجران ميگويند که نا امنى نيز يک مشکل بزرگ در مقابل امور تجارى شمرده ميشود.
بسم الله که از مدت زيادى بدينسو، مصروف تجارت سبزيجات و ترکارى در لوگر است، گفت که اگر دولت در بخش امنيت با آنها کمک نکنند، نمى توانند با دست هاى باز کار نمايد.
وى افزود که نا امنى، بر کارهاى وى تاثير منفى گذاشته است.
تجار لوگر، از چند سال گذشته بدينسو مکرراً خواهان ايجاد پارک صنعتى در يک محل مناسب هستند؛ اما اين خواست آنها تاکنون نيز برآورده نشده و امکان دارد که اين کار، باعث شده باشد که تاکنون هيچ فابريکه اى در اين ولايت اعمار نشود.
داکتر عبدالولى وکيل رييس شوراى ولايتى گفت که افراد پولدار و سرمايه گذار در لوگر زياد اند؛ اما زمينۀ سرمايه گذارى براى شان مساعد نيست.
وى افزود که اگر زمينه براى شان مساعد گردد، افراد زيادى کارهاى خود را در لوگر آغاز خواهند کرد.
به گفتۀ وى، ناامنى هاى جارى و نبود شهرک هاى صنعتى و برق، دلايلى اند که از سرمايه گذارى در لوگر جلوگيرى کرده اند.
 
صنايع دستى:
ولايت لوگر، از بابت صنايع دستى، يک ولايت ضعيف است. هر چند يک زمان صنعت کلالى در اين ولايت رواج داشت؛ اما اکنون صنايع دستى در آن، تنها به صنايع دستى زنان چون يخن دوزى و موره دوزى و امثال آن محدود شده است.
جمعه خان ٧٠ ساله که به نام کلالى شهرت دارد و باشندۀ منطقه کلنگار پل علم است گفت که در صنعت کلالى، از مهارت و قابليت کامل برخوردار است؛ اما ظروف کلالى سابقه، اکنون علاقه مند ندارد.
 محمد شفيق پوپل رييس اطلاعات و فرهنگ لوگر گفت که يکزمان، بعضى مناطق از بابت صنايع دستى بسيار مشهور بود و مردم صنايع دستى را دوست داشتند؛ اما به گفتۀ وى، اکنون دامن اين عنعنه رو به جمع شدن است.
وى افزود که دولت بايد در بخش احياى مجدد اين عنعنه، تلاش کرده و افراد ماهر را تشويق نمايد.
 عبدالمقصود عزیزي