هرات (پژواک ٩ سرطان ١٣٩٢): مسوولين هرات مى گويند که هرچند اقتصاد مردم هرات، بر زراعت و مالدارى استوار است؛ اما در پهلوى آن در بخش صنعت و تجارت نيز پيشرفت کرده اند.
شمارى ديگر از باشندگان اين ولايت، در بخش زراعت و مالدارى با مشکلات روبه رو هستند.
زراعت:
مسوولين مى گويند که پلان دارند تا آب هاى هرات را مهار و زمين هاى شهر و بيابان را آبيارى نمايند.
محمداسمعيل خان وزير آب و برق مى گويد که پروژۀ اعمار بند سلما، تا دو سال آينده تکميل و با داشتن ظرفيت ٤٠ ميگاوات، ٧٠ هزار هکتار زمين را آبيارى خواهد کرد.
فقيرمحمد بيانگر رييس زراعت و مالدارى هرات مى گويد که علاوه بر اعمار بند سلما، کار ساخت يک بند در ولسوالى زنده جان که ظرفيت آبيارى پنجاه هزار هکتار زمين را دارد، در آيندۀ نزديک تکميل خواهد شد.
موصوف مى افزايد که اين بندها، بالاى درياى هريرود اعمار ميشوند که اکنون آب آن، به شکل رايگان به کشور ايران سرازير ميگردد.
بشيراحمد احمدى مدير ترويج نباتات رياست زراعت هرات مى گويد که اکنون، مساحت کشت گندم هرات به ٢٢٠هزار هکتار زمين ميرسد، که ٦٧هزار هکتار آن للمى و متباقى آن زمين آبى ميباشد.
به گفتۀ وى، سال گذشته حاصل گندم زمين هاى زراعتى هرات، ٢٣٠ هزار تُن بود و اين اندازه، براى امسال ٣٠٠ هزار تن گندم تخمين شده است.
ولايت هرات علاوه بر گندم، باغ هاى زعفران و ميوه نيز دارد که دهاقين آن، در مورد از عدم کمک حکومت شکايت دارند.
شريف باشنده قريۀ سياوشان ولسوالى گذره، به آژانس خبرى پژواک گفت که پنج جريب زمين خود را براى کشت زعفران اختصاص داده؛ اما بازاريابى براى حاصلات آن مشکل است.
   وى افزود که سال گذشته، سه کيلوگرام زعفران خالص جمع کرد؛ اما آن را از اثر نبود بازار مناسب، فى کيلو هفتاد هزار افغانى فروخت؛ درحاليکه قيمت يک کيلو زعفران، به مراتب از اين بلندتر است.
رييس زراعت هرات نيز اين مشکل را پذيرفت و گفت که تمامى سهولت هاى کشت زعفران را براى زارعين آن، فراهم نموده و در ١٥ ولسوالى، حدود ٩٠٠ جريب زمين براى کشت زعفران اختصاص يافته است.
ارباب سيد احمد يکى از باغداران ولسوالى پشتون زرغون گفت که کارهاى باغدارى وى، خوب و حاصلاتش زياد گرديده؛ اما سردخانه براى نگهدارى آن ندارد و همه ساله از اثر گرمى هوا خراب ميشود.
وى افزود که لازم است تا حکومت براى آنها سرد خانه هايى ايجاد و درخارج از کشور بازاريابى نمايد.
اما مدير ترويج بوته هاى نباتى هرات گفت که دولت، در اين دو راه اقدام کرده است.
به گفتۀ وى، اکنون شش سردخانه در هرات وجود داشته و کارهاى اعمار سردخانه هاى ديگر نيز جريان دارد.
در ولايت هرات، تا ٤٠ نوع انگور و چند نوع شفتالو شناخته شده و حاصلات خوب دارد، که مختصصين زراعتى، آن را از نگاه کيفيت بى نظير خوانده اند.
در پهلوى آن، انگور و کشمش هرات نيز از شهرت خوب برخوردار است.
تجارت و سرمايه گذارى:
محى الدين نورى سخنگوى والى هرات، به پژواک گفت: سه ميليارد دالر سرمايه گذارى براى اعمار حدود ٣٠٠ فابريکه در شهرک صنعتى هرات صورت گرفته است.
وى افزود که در ولايت هرات، تنها درسال ١٣٩١ ه ش، مبلغ صد ميليون دالر امريکايى، سرمايه گذارى شده است.
به گفتۀ موصوف، در حدود ٣٥ ميليون دالر سرمايه گذارى در سال جارى تخمين شده، که يکتعداد از سرمايه گذاران، کارهاى شان را عملاً آغاز کرده اند.
سخنگوى والى هرات گفت که فابريکات موادغذايى مختلف، وسايل امور ساختمانى، موترسايکل ها، ذوب آهن و همچو فابريکات ديگر، در شهرک صنعتى هرات فعال گرديده که توليدات شان علاوه بر ولايت هرات، به ساير ولايات کشور نيز وارد بازار ميشود.
فيروز الاف معاون اتاق تجارت هرات، به پژواک گفت که صنايع افغانى، نه تنها در داخل کشور از بازاريابى خوب برخودار است، بلکه درشمارى از مارکيت هاى مهم جهانى نيز علاقه مندانى دارد.
به گفتۀ وى، سوپرکولاى ساخت هرات که به آسياى مرکزى، و سنگ مرمر که علاوه بر کشورهاى آسيايى به اروپا به ويژه ايتاليا صادر ميشود، بازار خوب داشته و قالين و زعفران اين ولايت نيز جايگاه و مشتريان خاص در بازارهاى مهم و پيشرفتۀ جهان دارد.
اما حاجى عصمت الله وردک رييس فابريکۀ ذوب آهن افغان پولاد در هرات گفت که تاکنون در اين فابريکه، ١٤ ميليون دالر امريکايى سرمايه گذارى کرده و روزانه ٨٠ تُن سيخ، گادر و مواد ساختمانى ديگر توليد مى نمايد و اين رقم در سال آينده، دوچند خواهد شد.
وى افزود که اکنون در فابريکۀ خود، تا ٣٥٠ کارگر دارد، که در سال آينده با فعال نمودن فاز ديگر، تعداد آنها به هزار تن خواهد رسيد.
مسوولين اتاق تجارت هرات مى گويند که روزانه حدود سى هزار تن، مصروف کار در شهرک صنعتى اين ولايت ميباشند.
توريالى غوثى رييس فابريکۀ سنگ مرمر وعضو هيئت مديره اتاق تجارت هرات، به پژواک گفت که با تغيير رهبرى امنيتى هرات، اکنون وضعيت امنيتى شهرک صنعتى قابل اطمينان است.
جنرال رحمت الله ساپى قوماندان امنيه هرات گفت که علاوه بر امنيت مردم، برنامه هاى ويژه و مهمى را جهت تامين امنيت تجار و سرمايه گذار، روى دست دارند.
هرچند تاجران، يک زمان از نا امنى ها رنج مى بردند؛ اما اکنون با بهتر شدن امنيت، از بلند شدن تعرفه هاى گمرکى ناراض اند.
فيروز الاف معاون اتاق تجارت هرات، از حکومت خواست تا در بخش کمبود تعرفه ها، با آنان کمک نمايد.
وى گفت که لازم است تا يک راه ترانزيتى ديگر غير از ايران وپاکستان، براى تقويت تجار و بازاريابى خوب براى مواد تجارتى آنها جستجو شود.
صنايع دستى:
باشندگان هرات مى گويند که صنايع دستى، از سابق در اين ولايت رونق داشته؛ اما بازار آن مثل گذشته گرم نيست.
شکيب کارمند فابريکۀ لونگى سازى گفت که ده سال قبل، حدود ١٠٠ فابريکۀ لونگى سازى فعال بود، که نزديک به ١٢٠٠ تن کارمند داشتند؛ اما اکنون فقط يک فابريکه وجود دارد، که ١٠ تن مصروف کار درآن ميباشد.
همچنان سيداجان رييس يک فابريکۀ قالين بافى گفت که بيش از ٥٠ هزار تن مصروف صنعت قالين بافى در شهر هرات و  ولسوالى ها هستند، که خانم ها بخش اعظم آنها را تشکيل ميدهند.
 صنايع دستى هرات، بازار ويژه دارد که به نام خديجه الکبرا مسمى است؛ مردم به ويژه خانم ها صنايع دستى خود را دراينجا براى فروش عرضه مى نمايند که شامل ظروف و وسايل مسى، کاشى، خامکدوزى، يخن، قالين ها و پوستين ميباشد.
ايام الدين اجمل مسوول آبدات تاريخى هرات گفت که صنعت کاشى، از صنايع باستانى هرات است که براى تداوم آن، يک مرکز آموزشى را به شکل مکتب افتتاح کرده، و اکنون بيش از هفتاد تن در آن مصروف آموزش و کار هستند.
اين افراد، علاوه بر اعمار کاشى هاى آبده هاى باستانى هرات، براى نصب نمودن کاشى هاى اماکن تاريخى مختلف کشور آموزش مى بينند، که روضۀ حضرت على کرم الله وجهه در بلخ و باغ بابر کابل، از نمونه هاى خوب آن ميباشد.
 صنعت زرگرى نيز در هرات از سابق رواج دارد، که زيورات نقره يى هنوزهم در بين مردم مروج بوده و عنعنۀ صنعتى آن، تاکنون باقى مانده است.
فرهنگ نقاشى، خوشنويسى و رسامى نيز وجود دارد، که اين هنرها در مکتب کمال الدين بهزاد، به شکل رسمى براى شاگردان آموزش داده ميشود.