کرام الدين کريم ، به تاريخ ٢٥ ماه جوزا سال ١٣٤١ خورشيدى در قريۀ سنگانۀ ولايت پنجشير متولد گرديده است.
وى علاوه بر اينکه از سال ١٣٨٥ خورشيدى والى پنجشير است، رياست فدراسيون فوتبال افغانستان نيز را برعهده دارد.
وى قبل از اين بحيث مسوول کلوپ تيم اردوى ملى در وزارت دفاع ملى کار کرده است.
 موصوف همچنان عضوىت کميسيون اجرائيوى جام جهانى فوتبال بازکنان ٢٠ ساله، کنفدراسيون فوتبال جوانان آسيا و ادارۀ حمايت فوتبال ‎آسيا ميباشد.
فوتبال افغانستان در زمان رياست وى پيشرفت کرده که رقابت و قهرمانى اخير تيم ملى فوتبال افغانستان در مسابقات کشورهاى جنوب آسيا نشان دهنده آن ميباشد.
 همچنان تيم افغانستان در درجه بندى بين المللى از مقام ٢٠٥ به درجۀ ١٣١ آمده است.
کرام الدين کريم با زبان هاى درى، پشتو و انگليسى صحبت کرده ميتواند و با حزب جمعيت اسلامى پيوند دارد.