180 violence on women cases registered in Takhar

 
تالقان (پژواک،١٩اسد٩٢): رياست امور زنان ولايت تخار ميگويد كه امسال، آمار خشونت عليه زنان و دختران، به تناسب سال گذشته افزايش يافته؛ اما به دوسيه های مجرمين رسيدگی صورت گرفته است.
رزم آرا حواش رييس امور زنان تخار، درمصاحبۀ اختصاصی با آژانس خبری پژواک گفت كه درچهار ماه نخست سالجارى، آمار خشونت علیه زنان و دختران به ۱۸۰ قضیه رسیده؛ حال آنکه در مدت مشابه سال قبل، اين آمار به بیش از۱۰۰ مورد میرسید.
 وى افزايش خشونت ها را تکاندهنده خوانده، گفت که این خشونتها شامل قتل، خودکشی، فرار از منزل، لت وکوب، تهدید، نکاح اجباری، عدم پرداخت نفقه، طلاق، خودسوزی و...، بوده که به عناوین مختلف بر زنان و دختران تحمیل شده است.
 حواش، هرچند در مورد آمار تجاوز برزنان و دختران خُردسال معلومات نداد؛ اما علاوه کرد که درتمام سال گذشته ۱۶ مورد قتل؛ و در چهار ماه اول امسال، چهار مورد قتل و خودکشى درین اداره به ثبت رسیده، که این آمار نشان میدهد که قتل خانم ها تابه حال به تناسب همین مدت در سال گذشته، مساوی بوده است.
در اوايل سالجارى، يک زن ٣٠ ساله، توسط شوهرش با تفنگ چره يى، در شهر تالقان مرکز تخار به قتل رسيد و شوهر بعد از  بازداشت، پذيرفت که خانمش را کشته؛ اما در مورد علت قتل چيزى نگفته است.
در ماه ثور، سه قضيۀ مرگ مرموز دختران و خانم ها در تخار ثبت گرديده است.
يک زن ١٨ ساله که جبراً به نکاح ملا امام محلى كه دوخانم ديگر نيز داشت در آورده شده بود، در ولسوالى چال کشته شد؛ و جسد يک زن ١٦ ساله که شش ماه از عروسى اش ميگذشت، در منزلش در ولسوالى خواجه غار تخار نيز به دست آمد که با تفنگ چره يى خودکشى کرده بود.
همچنان جسد يک دختر جوان که علت مرگ وى، ظاهراً خودکشى بخاطر دوست داشتن يک پسر خوانده شده بود، دريافت شد. اين دختر، متعلم صنف دوازدهم و باشندۀ يکى از قريه هاى حومۀ شهر تالقان بود و براساس معاينات طبى، دواى زهرى خورده بود.
مردم شکايت داشتند که اکثر عاملان اين خشونت ها، دستگير نشده اند.
اما رييس امور زنان گفت: "اکثرقضایای خشونت از سوی نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی، باهمکاری رسانه ها پیگیری شده و ما از نتایج این پیگیری ها رضایت داریم."
 وى گفت که به مجرد وقوع رویداد خشونتبار درین ولایت، مسوولین امنیتی وارد اقدام میشوند، عاملین رادستگیر میکنند و دوسیه های شانرا به نهادهای عدلی و قضایی محول میکنند.
 عبدالخلیل اسیرمسوول مطبوعات قوماندانی امنیۀ تخار نيز ادعا ميکند که عاملان اکثر قضایا، بعداز در جریان گذاشتن موضوع، از سوی ریاست امور زنان بازداشت شده اند.
 وی گفت: "جمع آوری ارقام افراد بازداشت شده زمانگیراست؛ اما گفته میتوانم کسانیکه به اتهام اعمال خشونت علیه زنان دستگیرشده اند، به نهادهای مربوطه تسلیم داده شده اند."
اگرچه کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، آمار خشونت سالجارى را ارائه نکرده؛ اما آمار سال ١٣٩١ درين کميسيون نشان ميداد که ٤٥٠٠ مورد خشونت در سطح کشور ثبت کمیسیون گرديده بود، که بيش از  ٧٥ مورد را قتل های ناموسی و٤٠مورد را تجاوزجنسی تشکیل میداد؛ حال آنکه در سال گذشتۀ آن سه هزار مورد خشونت در کميسيون شده بود.
 از جانب ديگر، رييس امور زنان تخار گفت كه امسال، برای بيش از۶۰۰ خانم زمينۀ كاريابی در پروژه های حرفوی را در مركز و ولسوالى های كلفگان، رستاق، خواجه غار و بهارک راه اندازی كرده اند.
 وی گفت که اين خانم ها در بخش بافندگی، خياطی، قالين بافی، گبيون بافی وغيره شامل گرديده و عملاً كار ميكنند و قسماً به خودكفايی دست يافته اند.  
 رييس امور زنان تخار علاوه کرد: "ما برنامه های خويش را مطابق به پلان استراتيژی انكشاف ملی در همكاری با ادارات سكتوری و موسسات همكار، به پيش ميبريم و درسالهای اخير، تغييرات مثبتی درزندگی و اقتصادزنان به ميان آمده است."
 برخی خانم هايی كه امسال از پروژه های حرفوی فارغ شده اند، ميگويند كه هم اكنون به خودكفايی دست يافته و بدون كمک ديگران، ميتوانند زندگی خود را به پيش ببرند.
 خيرالنسا يكتن ازخانم های بی بضاعت كه باشندۀ ولسوالى بهارک است، گفت: "مه ده پروژه خياطی كارميكدم، زندگيم بسيارخوب شده؛ حالی كه نزديک عيداس، بسيار زنا بريم كالا ميارن و بری شان ميدوزم."
 اين خانم كه شش سال قبل شوهرش را در اثرمريضى، از دست داده و مادر چهار اولاد است، از مسوولان مربوطه ميخواهد تا درآينده نيز در قسمت بلندبردن سطح زندگی اش او را همكاری كند.