"تقويت همبستگى ميان اقوام در اولويت کارى من قرار دارد"

 
تالقان (پژواک،٥ اسد  ۹۲): عبداللطيف ابراهيمی که بعد از تظاهرات و تشنجات شمارى از مردم بر ضد والى سابق، به حيث والى جديد تخار تعيين گرديده، تلاش براى تامین عدالت اجتماعی و تقویت همبستگی میان اقوام ساکن در این ولایت را، از اولويت هاى کارى خود عنوان کرد.
ابراهيمى برادر رييس ولسى جرگه، به تاريخ ۲۴ سرطان پس از آن، به جاى احمد فیصل بیگزادوالى سابق، به مسوولان اين ولايت معرفى شد که ولايت تخار در اوایل ماه سرطان، صحنۀ اعتراض های يک هفته يى صدها تن بود و در جريان خشونت ها، سه تن کشته شد و بيش از پنجاه تن جراحت برداشت.
معترضين، سه شاهراه عمدۀ تخار با کندز و بدخشان- ماوراى کوکچه (سرحد تاجکستان) را به روى ترافيک مسدود کردند که اين کار، باعث مشکلات براى مسافرين نيز گرديده بود.
اين تظاهرات، ازسوى شوراى مجاهدين که متشکل ازقوماندانان سابق جهادى است و طرفداران جنرال عبدالرشيد دوستم رهبرجنبش ملى اسلامى، برپا شده و آنها خواستار برکنارى والى، قوماندان امنيه و رييس امنيت ملى بودند.
والى جديد تخار، در مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت: "از وقت آمدنم به تخار تا حال، جلسات پیهمى که بامسوولین ادارات دولتی ومردم داشتم، اولویت ها مشخص شده و قراراست روی آن اقدام شود."
وی که در سال ١٣٨٨ نيز براى يک و نيم سال به حيث والى تخار ايفاى وظيفه نموده، افزود که سالهای گذشته، درین خصوص تلاش لازم برای ایجاد وحدت وهمبستگی میان اقوام آنگونه که انتظارمیرفت، صورت نگرفته است.
اما ابراهيمى علاوه نمود که وى دردوره ماموریتش، نسبت به دیگرموضوعات درتامین عدالت اجتماعی و تقویت همبستگی میان اقوام ساکن درین ولایت، تلاش میکند.
اين درحالى است که برخی ازبزرگان در روز معرفى والى جديد، هشدار دادند: درصورتیکه برای تامین وحدت ملی و مبارزه با فساد اداری تلاش جدی نکند، مشکلات موجود بر طرف نخواهد شد.
والى تخار، به پروسه انتخابات نیزاشاره نموده، گفت که روند ثبت نام رای دهندگان، قرارگفته های مسوولین کمیسيون مستقل انتخابات، بخوبی درفضای امن جریان دارد و هیچگونه نگرانی درین خصوص موجود نيست.
وى علاوه کرد: "انتخابات یک پروسه ملی و مردمی است؛ درجلسه امنیتی که ماداشتیم، تصمیم اتخاذ شد که باتمام نیرو وقوت، زمینه ها رابرای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه مساعد خواهیم ساخت."
ابراهيمى افزود که این پروسه، بسیار موفقانه عملی خواهدشد و دشمن هم ازهر راه ممکن تلاش دارد تاوضعیت امنیتی رااخلال کند؛ ولی مسوولان محلى، آمادگی خودرا درین مورد دارند.
وى تصریح کرد: درحالیکه به تناسب ولایات همجوار، پروژه های زیاد بازسازی و نوسازی درسالهای اخير درین ولایت ازسوی دولت و کشورهای کمک کننده به ویژه آلمان، عملی شده؛ اما هنوزهم مردم ساحات دوردست، به آب آشامیدنی صحی، راه های ترانسپورتی، مکاتب، مراکز صحی و پروژه های آبیاری نیاز دارند، که درین زمینه  نيز تلاش ها آغازشده است.
به گفتۀ والى جديد، پروژه هاى عام المنفعه باهزینۀ هنگفتى مانند انتقال برق از تاجکستان، اعمار شفاخانه ۲۰۰ بسترتالقان، قیرریزی ۵۲ کیلومترسرک حلقوی داخل شهر و تمدید پروژه آبرسانی و کانالیزاسیون به داخل شهر، از جمله پروژه هايی اند که کارهای آن، الی ۸۰ درصد به پیش رفته و او مى کوشد که اين پروژه ها، به زودى تکميل و تسهيلات لازم به مردم مهيا شود.
ابراهيمى، اوضاع سیاسی - امنیتی در تخار را بهترتوصیف نموده افزود که درجلسات امنیتی، مسوولان امنیتی ازفعالیت گروه های جندالله و طاهریولداش که در کنار طالبان مسلح بر ضد دولت مى جنگند، نیزیادآوری کردند که درین زمینه نقاط فعالیت آنان تثبیت شده و درآینده برنامه هايی به هدف سرکوبی آنان راه اندازی خواهد شد.