شاروال نيلى: اولين ماستر پلان شهر نيلى را من عملى کرده ام

 
باميان (پژواک، ١٦عقرب٩١): يگانه شاروال زن به سطح کشور  در ولايت دايکندى ميگويد که وى اولين ماسترپلان شهرنيلى را عملى نموده؛ اما نبود بودجۀ انکشافى از سوى دولت، عمده ترين مشکل در راه تطبيق پلان هايش محسوب مى شود.
اين زن، عذرا جعفری نام دارد و از چهار سال بدينسو به حيث شاروال در نيلى مرکز دايکندى ايفاى وظيفه ميکند؛  وى يگانه شاروال زن به سطح کشور است, حال آنکه ساير شاروال ها در ديگر ولايات ، مرد مى باشند.
شاروال نيلى ميگويد که در مدت کارش، تا حدى سيماى شهر نيلى را با تطبيق ماسترپلان، دگرگون ساخته و در تلاش است تا شهر را همگام با همکارى مردم پيشرفته سازد.
خانم جعفری که متولد سال ١٣٥٧ و باشندۀ ولسوالى لعل و سرجنگل ولايت غور است و از انستيتيوت صحى کابل (١٤ پاس) فارغ گرديده، به اين باور است که زنان بهتر از مردان میتوانند کارکنند؛ اما مشروط براينکه نسبت به وظیفۀ خود تعهد داشته باشند.
وى در جرگۀ امن منطقوى، به عنوان يکى از نماينده هاى مردم افغانستان و در تدوين قانون اساسى، کار نموده است. قبل از اينکه سمت شاروالى نيلى را به عهده بگيرد، در بخش تربيۀ زنان و اطفال در يک موسسۀ بين المللى در کابل، ايفاى وظيفه ميکرد.
آژانس خبرى پژواک، با شاروال نيلى، مصاحبۀ اختصاصى نموده که اينک تقديم ميشود:
سوال: چه انگیزه باعث شد تا به عنوان شاروال وظیفه بگیرید؟
جواب: چنانچه قبل از اینکه به عنوان شاروال کار را آغاز نمایم، من بیشتر در کارهای فرهنگی و اجتماعی مصروف بودم و این علاقمندی به کارهای اجتماعی و مردمی، باعث گردید تا خود را به عنوان شاروال کاندید نمایم.
س: در مدتى که شاروال هستید، چه دستاوردی دارید و آیا در کارهاى تان موفق هستید؟
ج: در کارهایم موفق بوده و با توجه به وضعیت شهر نیلی کار کرده ام، هم از نظر خودم وهم از نظر مردم، قابل تاييد است و تلاشهای زیادی برای بهبودی شهر نیلی انجام داده ام.
س: مشخصاً چه کاری را در بخش بهبود وضعیت شهر نیلی انجام داده اید؟
ج: من در دوسا ل، تلاش زیادی در بخش ماسترپلان شهر نیلی انجام دادم که موفقانه بعد از تلاشهای زیاد، کارهای تخنیکی و حقوقی ماسترپلان را از کابل تمام نموده و فعلاً این ماسترپلان، در دسترس ما است و طبق این ماسترپلان، تمام پروژه ها در شهر نیلی تطبیق میگردد.
امسال ١٠ کیلومتر سرک را در داخل شهر، از عوايد شاروالى جغل اندازی نمودیم و قرار است که يک استدیوم ورزشى و یک کلينیک، برای تداوى معتادان را در سال آينده با هزينۀ وزارت مبارزه با موادمخدر، در بدل صفر قرار گرفتن دايکندى از حيث کوکنار، در شهر نيلى بسازيم.
قبل از وظيفۀ من هيچ ماستر پلانى وجود نداشت، اما  حالا دایکندی دارای ماستر پلانى است که  ٢٢٣٧ جریب زمین را در بر ميگيرد. فاز اول آن با داشتن ١٤٠ نمره رهایشی توزیع گردیده که بعضى منازل ساخته شده و بعضى ديگر در حال اعمار است.
همچنان پنجاه درصد ادارات دولتى در ساحۀ ماستر پلان ساخته شده و عملاً کار ميکنند.  که از اين جمله مى توان از تعميرهاى ولايت، قوماندانى امنيه، محکمه، محبس، څارنوالى و رياست امور زنان ياد کرد.
اين تاسيسات و منازل رهايشى، در منطقۀ دشتى که در دو کيلومترى شرق بازار نيلى قرار دارد، اعمار گرديده اند.
از سوى شاروالى به ساير ادارات دولتى، زمين داده شده که در آينده اعمار خواهند شد؛ حال آنکه  شهر نيلى، شکل بازار معمولى را داشته و درآنجا قبلاً ادارات دولتى، در تعميرهاى کرايى و نامناسب فعاليت ميکردند. اما با تطبيق ماستر پلان ، سيماى شهر درحال تغيير است.
س: آیا مشکلاتى در زمینۀ کاری شما وجود داشته و اگر داشته، چه بوده است؟
ج: دایکندی بودجۀ انکشافی ندارد، گمرک نیست، عواید شهر کم است؛ حال آنکه بر مبنای قانون شهرها، باید از عواید شاروالی هایش کارهای انکشافی را انجام بدهد، که این قانون کاملاً ناعادلانه است و این، از عمده ترین مشکلات شاروالی است که حتی بودجۀ مخارج انکشافی خود را ندارد.
س: اگر این مشکلات نمى بود، چه قدر میتوانستید بهتر کار نماييد؟
ج:  اگر بودجه موجود میبود، مسلماً که تمام شهرهای افغانستان بصورت یکسان و عادلانه انکشاف پیدا میکرد و ما هم در نیلی، پلانهای انکشافی خود را موفقانه تطبیق میکردیم.
س: چه پلانى برای آیندۀ شهر نیلی دارید؟
ج: پلان شاروالی این است که سه فاز دیگر ماسترپلان را که دارای ١٧٠٠ نمرۀ رهایشی و ده ها واحد تجاری میباشد، تطبیق نمايد.عملاً کار شروع گردیده و در بهار سال آينده، نمرات رهايشى  برای شهريان نیلی توزیع خواهد شد تا مشکل مردم از ناحیۀ کمبود مسکن رفع شود.
س: مردم  در مورد کارکرد شما چه نظر دارند؟
ج: طبق سروی و ارزیابی که از کارهای شاروالی داشتم، مردم نیلی از شاروالی راضی هستند و مردم خود میدانند که بودجه از طرف کابل، به این ولایت نمی آید و دایکندی هم، عواید خوبی ندارد و به این علت، از کارکرد شاروالی تا به این حد راضی هستند.
س: پیشنهاد شما از حکومت در مورد بهتر شدن وضعیت شهر نیلی چیست؟
ج: بارها پیشنهاد دادم که برای شاروالى ولایاتى که بودجۀ انکشافی ندارند، حداقل قرض های کوتاه مدت و درازمدت بدهد؛ تا شاروالی ها با این پولها پلانهای خود را تطبیق نمایند.
مثلاً من در مورد توزیع نمرات ماسترپلان، شاید با مشکل بودجۀ استملاک مواجه باشم، اگر این بودجۀ استملاک، ابتدا با قرضۀ کوتاه مدت از طرف حکومت حل گردد، شاروالی ها از فروش نمرات دوباره، قرض حکومت را پرداخت خواهند کرد و با این پول قرضه، کار درست میشود.
پيشنهاد دوم من این است که نسبت به قانون شاروالی ها، درمورد اینکه هر ولایت عواید شاروالی هایش در بخش انکشافی شان مصرف گردد، باید تعدیل گردیده و از عوايد ملی مانند گمرکات و معادن، در بخش بازسازی ولایات محروم و انکشاف نیافته، مصرف گردد.
س: شما اولین شاروال زن در افغانستان هستید، باور شما چیست؛ آیا زنان با توجه به وضعیت مردسالاری، میتوانند در عرصۀ کاری خود موفق باشند؟
ج: زنان بهتر از مردان میتوانند کار کنند؛ اما شرط اول این است که نسبت به وظیفۀه اى که متقبل میشوند، تعهد داشته باشند.
متاسفانه باید گفت که در افغانستان، شعار برابری زنان و مردان داده میشود؛ اما وقتی بصورت عملی ببینیم، برابری وجود ندارد و کار، بیشتر به مردان داده میشود؛ درحالیکه زنان بیشتر از مردان، در کار خود ظرافت دارند.
س: آیا توانمندی کاری مردان، بیشتر از زنان نیست؟
ج: نه خیر! ما زنان زیادی در افغانستان داریم که توانايی شان بیشتر از مردان بوده و ثابت کرده اند که حتی بیشتر از مردان توانايی دارند.
اما نمیتوانیم در مجموع بگویيم که تمامی زنان، از مردان برتراند و یا تمامی مردان از زنان توانايی کاری بیشتر دارند، این مربوط میشود به شخصیت انفرادی هر شخص؛ چه زن باشد و یا مرد.
دايکندى تا هشت سال قبل، يکى از ولسوالى هاى ولايت ارزگان وشامل مناطق مرکزى کشور بوده و از جملۀ ولايات عقب مانده شمرده ميشود.
در کنار اينکه سمت شاروالى دايکندى را يک زن به دوش دارد، حبيبه سرابى يگانه زن به سطح کشور است که از هشت سال بدينسو، به حيث والى باميان (ولايت همجوار دايکندى) ايفاى وظيفه ميکند.