يگانه سخنگوى زن در کشور: همواره تهديد مى شوم

 
کابل ( پژواک ١٢ دلو ٩١): روشنا خالد يگانه سخنگوى زن در سطح کشور مى گويد که به دليل انجام وظيفه در اين سمت تهديد مى شود و احتمالا پسرانش نيز به همين دليل ربوده شده بودند.
اين خانم ٣٧ ساله باشنده اصلی منطقه قاضی خیل ولسوالی حصۀ اول  کوهستان ولایت کاپیسا است، اما از سى سال به اين طرف در پروان مسکن گزین شده و اکنون در حوزۀ  هشتم شهر چاریکار مرکز پروان با دو پسر ، یک دختر و شوهرش زنده گی مى کند.
روشنا خالد  از بخش ساينس پوهنځى تعليم و تربيه موسسه تحصيلات عالى پروان فارغ شده است .
وى به آژانس خبرى پژواک گفت  که در دوره هاى آموزشى کوتاه مدت ژورناليزم نيز شرکت نموده و در سال ١٣٨٩ ازطريق رقابت آزاد به حيث سخنگوى والى پروان تعيين شده است .
روشنا مى گويد ، با آن که به دليل انجام اين وظيفه با مشکلات مواجه شده، اما در پيشبرد امور سخنگويى موفق بوده و با جرات کار خود را پيش برده است .
اين خانم خاطر نشان کرد که کار کردن خانم ها در بيرون از منزل در افغانستان به خصوص به حيث سخنگوى که از طريق رسانه ها شهرت پيدا مى کند ،با مشکلات همراه است. 
وى مى افزايد : " چون مه يک خانم هستم و در اين پست کار مى کنم، همواره تهديد مى شوم ، ازطريق تيليفون برايم اخطار داده ميشه ، ازطرف اشخاصى که نمى فامم دشمن است يا کسى است که مره آزار و اذيت مى کند. "
به گفته روشنا ، افراد ناشناس به وى زنگ مى زنند و يا پيام کتبى مى فرستند و از وى مى خواهند که در اين پست کار نکند.
همچنان اين خانم مى گويد که افراد يادشده به وى اتهام نادرست مى بندند و مى گويند که در گفتگو با رسانه ها رقم تلفات نيروهاى امنيتى را کم نشان مى دهد.
 همچنان وى گفت که پسر ١٢ ساله اش سال گذشته و پسر ١٨ ساله اش  امسال از سوى افراد ناشناس اختطاف گرديد، اما سپس هر دو از چنگ رباينده گان نجات يافتند.
روشنا خالد بدون ارايه جزييات در اين مورد مى افزايد : " نمى فامم که علت چه بود ، يا کار کردن مه در اين پست بوده يا علت ديگر ، آدم سرمايه دار هم نيستم که دليل پول باشه . "
اما به گفته او ، بيشتر احتمال دارد پسرانش به دليلى اختطاف شده باشند که وى به حيث سخنگوى والى ايفاى وظيفه مى کند.
وى بدبينى هاى بعضى از اشخاص بيرون از ادارات دولتى نسبت به وى را نيز يکى از مشکلات خود خواند، اما در مورد جزييات ارايه نکرد. 
روشنا خالد مى گويد که با در نظر داشت تهديد هاى موجود ، حين رفتن از منزل به دفتر کارش و همچنان در داخل منزل احساس ترس مى کند، اما بنا بر علاقمندى که با وظيفه خود دارد، به کارش ادامه مى دهد.
سخنگوى والى پروان گفت ،خودش نخواسته است که محافظ داشته باشد، اما اکثر اوقات شوهرش ( محمد خالد ) در بيرون از دفتر او را همراهى  مى کند.
به گفتۀ وى، خرسند مى باشد که هنگام انجام وظيفه در مورد دستاوردهاى دولت به رسانه ها معلومات مى دهد و با تمام رسانه ها ارتباط دارد.
روشنا خالد در ليسۀ ليلا صراحت روشنى در چاریکار به حيث معلم، نطاق رادیو تلویزون پروان و عضو نظارت این ولایت نيز ایفای وظیفه نموده است .
قابل ذکر است که حبيبه سرابى  يگانه والى زن به سطح کشور در ولايت باميان، عذرا جعفری يگانه شاروال زن به سطح کشور در شهر نيلى (مرکز دايکندى)  ماريا بشير يگانه رييس څارنوالى زن در هرات ، ساهره شکیب سادات يگانه ولسوال زن به سطح کشور، در ولسوالى خواجه دوکوه ولايت جوزجان نيز ايفاى وظيفه مى کنند.