چاريکار ( پژواک ٩ اسد ٩٢ ) : مردم ولايت پروان میگویند که نفوذ طالبان مسلح دراین ولایت کمرنگ است، اما افزایش افراد مسلح غیر مسوول و ناامنی ها ناشى از فعاليت هاى اين  افراد درا ین واخر مردم پروان را نگران ساخته است.
 
باشنده گان ولایت پروان افزایش افراد مسلح غیرمسوول را نسبت به ولایت های دیگر زیاد دانسته میگویند که داشتن سلاح غیرقانونی سبب کشته شدن شماری از افراد میشود.
 
محمد اجمل خالقیار یکتن ازباشندگان شهرچاریکار ولایت پروان میگوید: "ولایت پروان از امن ترین ولایت درسطح افغانستان بود،اما متاسفانه در اواخرناامن شده،افراد مسلح غیرمسوول در روز روشن مردم تیر باران میکنند، کسی توجهی نمکیند همچنان به اثر بی توجهی مسولان یک روز بعد تانکر تیل انفجار میکند باید جلو این ناامنی ها گرفته شود."
 
موصوف میگوید، چند روز قبل در ولسوالی جبل السراج بین افراد مسلح غیر مسوول جنگ شد آن هم درچاشت روز بود روبرو باهم جنگ مسلحانه میکردند دوازده نفر کشته شد، یک نفر زخمی، کسی نبود که جلوگیری کند.
 
وی میگوید:" ازترس افراد مسلح غیرمسوول ازطرف شب از خانه های خود بيرون شده نمیتوانيم. "
 
خالقيار می افزاید که برادر وخواهرخود را به ترس ونگرانی به مکتب روان میکنند اگر    ناامنى به همين شکل ادامه داشته باشد، مردم از تحصیل آموزش بازخواهند ماند.
 
فرید احمد باشنده ولسوالی سیدخیل ولایت پروان میگوید:"دراين اواخر نا امنى ها در ولایت پروان زیاد شده، افراد مسلح پوزهای شان با دست مال بسته میباشد از ترس ، مردم درشب و درروز خود را مصون احساس نمیکنند از دولت میخواهیم که جلو افراد مسلح غیر مسوول گرفته شود. "
به گفتۀ وى، طالبان مسلح در اين ولايت کمتر ديده ميشوند،اما افراد مسلح غيرمسوول مشکلات زياد امنيتى پيدا کرده اند.
 
همتامبارز یکتن از استادان کورس السی درشهر چاریکار ولایت پروان میگوید: "دراین اواخر کاملاً وضعیت امنيتى درولایت پروان به وخامت گرایيده، یگانه مشکل عمدۀ که در ولایت پروان وجود دارد انفجار بمب های چسپکی است که بیشتر شده و تانکر های نفتی را هدف قرار می دهد ویگانه مشکل عمده در ولایت پروان بی اتفاقی باشنده های این ولایت می باشد بخصوص کسانی که در راس قرار دارند و از وظایف خود سوی استفاده کرده اند و امنیت پروان ازین لحاظ رو به وخیم شدن کشانیده شده است."
 
یعقوب رسولی از فعالان فرهنگی در ولایت پروان ميگويد که امنیت یکی از عوامل پیشرفت یک جامعه می باشد، اما نا امنی ها در پروان سبب شده تا از بزرگترین پروژه ها و از بزرگترین کار های زیربنایی در این ولایت جلوگیری شود، نا امنی ها در پروان سبب فرا ر مغزها ازین ولایت گردیده است و تجاران یا سرمایه داران این سرزمین را به ولایت های دیگر مسکن گزین ساخته است.
موصوف افزود، افراد مسلح غیر مسوول در این اواخر در ولایت پروان بیشتر شده است، افراد مسلح غیر مسوول از حمایت بزرگان و بلند پایه های حکومتى برخوردار است و هم براى آنان سلاح نيز توزيع ميشود.
وی ميگويد، عامل دیگر این همه بدبختی ها و نبود امنیت کافی در ولایت پروان بی کفایتی مسوولین حکومتی است  .
موصوف افزود : " ما با چشم خود  در شهر و بازار  آتش سوزی ها تانکر هاى تیل را به اثر ماین های چسپکی می بینم اما متوجه هستيم تا چه زمانی اطفاییه برسد  وقتی اطفاییه هم میرسد چند لحظه بعد آبش خلاص ميشود، دوباره پشت آب می رود تا زمانی او می آید دو چند خساره ازین آتش سوزی به جا می ماند . "
 
فایق نوری باشنده پارچه دوازدهم شهر چاریکار ولایت پروان می گوید که مسوولین حکومتی در پروان نمی توانند جلو تمام نا امنی ها را درین ولایت بگیرند آنها به اساس روابط بر همدیگر از تمام مشکلات امنیتی چشم پوشی می نمایند و نمی خواهند بخاطر یک روابط بین همدیگر کسانی را که مسلح غیر مسوول هستند دستگیر و به پنجه ی قانون بسپارند .
موصوف افزود :" ما احترامانه ازوالی ولایت پروان ومسوولین امنیتی ولایت پروان خواهانیم تا اگر وظایف شان را انجام داده نمی توانند و توانمندی این را ندارند از سمت های خود کنار بروند تا باشد افراد نخبه وکارفهم و کارکن روی چوکی های این جایگزین شوند تا باشد ولایتی عاری از نا امنی ها داشته باشیم . "
 
به باور کارشناسان، وجود سلاح دردست افراد مسلح غیرمسوول واستفاده غیر قانونی افراد مسوول از سلاح دولت درموضاعات شخصی نه تنها سبب بروز مشکلات نا امنی میگردد بلکه ده ها تن را به کام مرگ رسانده است.
فرهاد شمال یکتن از استادان پوهنتون ولایت پروان دلیل ناامنی ها را حمایت افراد کلیدی دولتی دانسته میگوید :" مردم از قوماندان سالاری وتفنگ سالاری خسته شدده اند."
 وی میگوید، افراد مسلح غیر مسوول به کرات ومرات درباز دیده میشود که مردم از گشت وگذار افراد مسلح غیرمسوول وبی بند بار آزار و اذیت شدند .
بگفته موصوف، افراد مسلح غیر مسوول نسبت به ولایت های دیگر فیصدی آن بیشتر است و ذهناً مردم از گشت وگذار آنها ناراحت هستند این تعداد از افرد مسلح غیر مسوول مربوط به وکیلان پارلمان، قوماندان های جهادی میشود، زمانکه آنها درمنطقه میایند افراد همرای آنها است ، اینکه کارت اسلحه را دارند ویا ندارند درمنطقه میروند وهر کس ازدست شان  آزار واذیت مبیند.
 
وی می افزاید کسی که مربوط به قوماندان میشود ازطرف آن حمایت نیز میشود ومردم خواهان اين است که افراد مسلح غیر مسوول سلاح شان جمع آوری شود که سبب برهم زدن اوضاع امنیت شده است.
 
درعین حال عبدالرحمن سرجنگ قوماندان امنیه ولایت پروان نيز موجوديت افراد غير مسوول را تاييد ميکند، وى مى گوید : "بیش از هزار نفر افراد مسلح با قوماندانان جهادی ، وکلای پارلمان و شماری از بزرگان پروان که در دیگر ولایت های افغانستان وظیفه دارند به آمدن شان به خانه های شان در ولایت پروان افراد شان سبب ناامنی ها درین ولایت می شوند افراد آنها سلاح دارند و سلاح شان کارت دولتی دارد و مردم را بیشتر نگران می سازند و درین آواخر چندین مواردی که صورت گرفته است توسط افراد مسلح مسوول بوده که یا با قوماندانی رابطه داشته یا با وکلای پارلمان ارتباط دارند. "
موصوف به آژانس پژواک افزود: " در جلسه ی امنیتی که بین اعضای شورای ولایتی ، مقام رهبری ولایت ، ريیس امنیت ملی و شماری از مسوولین امنیتی دیگر فیصله گردید تا تمام موتر های شیشه فلم سیاه از فلم پاک شده و تمام افراد مسلح غیر مسوول گرفتار و سلاح شان به دایاگ سپرده شده و خود شان به پنجه قانون سپرده می شوند. "
قوماندان امنيه ولايت پروان دررابطه به قضیه ی ولسوالی جبل السراج ولایت پروان که چندی قبل در اثر درگیری های مسلحانه بین افراد مسلح غیر مسوول دوازده تن کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند می گوید : " در رابطه به قضیه ولسوالی جبل السراج یک هیئت بلند پایه تعیين گردید تا قضیه را بیشتر بررسی کنند و عاملین بیشتری را به پنجه ی قانون بسپارند ما شماری ازعاملین این قضیه را گرفتار کرده ایم و درمحبس زیر تحقیق قراردارند و ما تلاش داریم تا تمام افراد مسلح غیرمسوول را که با هر قوماندان یا زورگو رابطه داشته باشد دستگیر و به پنجه ی قانون بسپاریم . "
موصوف افزود، سلاح زیورمردم افغانستان بوده و تمام مردم در کشور سلاح دارند و برای دفاع خود سلاح های شان را مخفی نگهداری می کنند.
ولسوالى هاى سياگرد، شينوارى وکوه صافى اين ولايت از سوى افراد مسلح غير مسوول، نا ارام است.
ولسوالى کوه صافى هم مرز با ولسوالى تگاب ولايت کاپيسا ميباشد و طالبان به ولسوالى هاى شينوارى وسياگرد از طرف بغلان مى آيند.
قوماندان امنيه ولايت پروان ميگويند که قواى امنيتى بارها در اين ولسوالى عمليات انجام داده اند و فعلاً کدام مشکل امنيتى در اين ولسوالى ها ندارند.
گفتنیست برقراری ارتباطات استراتیژیک افراد مسلح غیر مسوول با افرادی سرشناس وکلیدی درافغانستان واستفاده سلاح دولتى درخصومت های شخصی یک پدیده جدید بوده که این پدیده دراین اواخر چالش های زیادی را درسراسر این کشور به میان آورده وحتی سبب عدم سرمایه گذاری شماری از سرمایه داران درسال های آخر شده است.