۵۳- مولوی ملا محمد فیضی:
سناتور انتخابی پنجشير
 
مولوی ملا محمد فیضی  فرزند فیض محمد، در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر متولد گرديده است و لیسانس در شرعیات دارد. موصوف بحيث معلم ،مدیر لیسه ، مدیرمعارف  درولسوالی های  پریان وعنابه ولایت پنجشیر، مسوول فرهنگی ریاست  معارف ولایت پنجشیر، مسوول ولسوالی درانتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی درسالهای 1383- 1384 ، معاون انجمن فرهنگی کاروان قلم وعضوتحریرپیام قلم ، رئیس شورای انکشافی درسطح  ولسوالی ، ايفاى وظيفه کرده است. وی عضو جمعيت اسلامی  افغانستان مى باشد.
 
شماره های تماس : 0706676610-0786884881-0778824963
 
 
۵۴- الحاج محمد علم ایزدیار:
سناتور انتخابی پنجشير
 
الحاج محمد علم ایزدیار فرزند الحاج محمد اسلم خان ، در سال ۱۳۴۲ خورشيدی در قریه پارنده ولسوالي بازارک ولايت پنجشیر متولد گرديده است و  لیسانس در حقوق وعلوم سیاسی و لیسانس ديگر در شرعیات دارد. موصوف بحيث معلم وسرمعلم مکتب درپنجشیر، مدیرجریده صبح پیروزی، معاون نمایشگاه جهاد، ،آمرمجتمع تربیتی البیرونی درپشاورپاکستان، رئیس اخبار خارجی آژانس اطلاعاتی باختر، ،معاون ریاست عمومی آژانس باختر، رئیس  اطلاعات وفرهنگ ولایت پروان، معاون خبرگزاری آریا( دوشنبه تاجکستان )، بانی و رئیس رادیو صلح ،رئیس رادیو افغانستان، معاون ریاست عمومی رادیوتلویزیون ملی ، معاون افغان اعلانات، رئیس اطلاعات وفرهنگ پنجشیر، وکیل پنجشیردرلویه جرگه اضطراری ۱۳۸۱ خورشيدی  و در دوره پانزدهم مشرانو جرگه نايب دوم مشرانو جرگه و حالا در دوره شانزدهم نایب اول مشرانوجرگه میباشد. وی تاپیروزی مجاهدین عضو جمعیت اسلامی افغانستان را داشت.
شماره های تماس:   0700274689-0772122004 
ایمیل:                      ma_ezedyar@yahoo.com
 
۷۱- لیلما احمدی:
سناتور انتصابى  پنجشیر
 
لیلما احمدی بنت حاجی محمد؛ در سال ۱۳۴۳ خورشيدی در کابل متولد گرديده و اصلاً از ولسوالی بازارک ولايت پنجشیر ميباشد. سند بکلوريا را از انستیتيوت میخانیکی کابل در سال ۱۳۶۰ خورشيدی به دست آورده است.
 
شماره تماس:  0799330560