١-راديو خراسان:
راديو خراسان در ولايت پنجشير فعاليت دراد که توسط موسسه انترنيوز در سال ١٣٨٦ تاسيس و به نشرات آغاز نمود.اين راديو از ساعت ٥ صبح الى ١٠ شب نشرات دارد که ساحه تحت پوشش آن ولسوالى هاى شتل، عنابه ، رخه و بازارک مى باشد،راديو خراسان  ٢٢ کارمند دارد. مدير مسوول آن روح الله يوسفى  است
شماره تماس : ٠٧٠٠١٥٨١١٥  
ايميل آدرس:  radiokhurasanfm@gmail.com
 
٢-دو هفته نامه پنجشير:
دو هفته نامه پنجشير از نشريه هاى فعال اين ولايت است که توسط محمد علم ايزديار در سال ١٣٨٣ خورشيد تاسيس و به نشرات آغاز نمود.اين نشريه به تعداد ١٠٠٠ الى ٢٠٠٠ نسخه چاپ و در سرتاسر افغانستان توزيع مى شود. مسوول مدير آن حبيب الرحمن رفعت است
شماره تماس : ٠٧٠٠٢٣٩٩٧٩    
٣-مجله آفتاب:
مجله آفتاب از نشريه هاى فعال ولايت پنجشير است که توسط انجمن اجتماعى و فرهنګى آفتاب در سال ١٣٨٩ تاسس و به چاپ رسيد،در ولايات پنجشير و پروان توزيع ميگردد، ١٠ تن کارمند دارد. مدير مسوول آن محمد هارون عنابى است.
شماره تماس : ٠٧٧٢٠٤٣٢٠٤
ايميل آدرس:    haroon.anabi@gmail.com