By: جمشيد کريمى , Date:29/09/2019
فيروزکوه (پژواک، ٨ ميزان ٩٨): مسئولان حکومتى ولايت غور مى گويند که طالبان، مانع انتقال مواد انتخاباتی دو ولسوالی به مرکز این ولایت شده اند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور، امروز به آژانس خبرى پژواک گفت که صبح امروز،... ادامه مطلب
By: جمشيد کريمى , Date:22/09/2019
فيروزکوه(پژواک، ٣١ سنبله ٩٨): شمار زيادى از زنان در ولايت غور مى گويند که هيچ مشکل، مانع اشتراک آنان در انتخابات نخواهد شد؛ زيرا مى خواهند با اشتراک پُررنگ در انتخابات، از کاميابى متقلبين جلوگيرى کنند.   بربن... ادامه مطلب
By: پژواک , Date:14/09/2019
فيروزکوه (پژواک، ٢٣ سنبله ٩٨): نهادهای مدنی و ناظر انتخابات در غور میگویند که مسئولین کمپاین های انتخاباتی در این ولایت، کارمندان حکومت هستند. نهادهای مدنی و نهادهای ناظر انتخابات همراه با مسئولین حکومتی،... ادامه مطلب

گزارشهای ویدیویی

Currently there are no video news of Ghowr.To see other videos

 
شمارى از باشنده گان غور از بيکارى ، کمبود مکاتب و خدمات صحى رنج ميبرند، اما حاضر اند که درانتخابات آينده ، سهم گيرند.
ولايت مرکزى غورکه از شهرکابل حدود ٩٨٠ کيلومتر فاصله دارد، داراى ٩ ولسوالى است .
اين راپور انتخاباتى در هفته سوم ماه جارى به اساس مصاحبه ها با ٣ خانم و شش مرد از باشنده گان مرکز و چهار ولسوالى اين ولايت تهيه شده است .
شوراى ولايتى غور ١٥کرسى دارد که ٤ آن مختص به زنان است ، براى انتخابات آينده اين شورا ٧٥ تن کانديد شده که شش آن زن ميباشد .
  روستايى: مکتب وکلينيک نداريم

 چغچران (پژواک، ٢٤ دلو٩١): صدها تن از مردم غور، امروز در اعتراض به بى توجهى دولت در بخش بازسازى دراين ولايت، مظاهره نموده و بازارچغچران مرکز غور و دفتر شوراى ولايتى را بستند.
آنها نخست در مسجد جامع شهر چغچران مرکز غور، تجمع و سخنرانى کرده و بعداً به سوى شهر به راهپيمايى پرداختند.
در اين مظاهره که کسبه کاران، نهادهاى جامعۀ مدنى، اعضاى شوراى ولايتى و شهريان چغچران شرکت داشتند، راهپيمايان شعار مى دادند که برق و سرک مى خواهند.

Pages

خبر های انتخاباتی

By: جمشيد کريم... , Date:29/09/2019

طالبان، مانع انتقال مواد انتخاباتی دو ولسوالی به مرکز...

فيروزکوه (پژواک، ٨ ميزان ٩٨): مسئولان حکومتى ولايت غور مى گويند که طالبان، مان... ادامه مطلب

تخطى ها

By: پژواک , Date:14/09/2019

"مسئولین کمپاین های انتخاباتی در غور، کارمندان ح...

فيروزکوه (پژواک، ٢٣ سنبله ٩٨): نهادهای مدنی و ناظر انتخابات در غور میگویند که... ادامه مطلب

انتخابات شوراهاى و

"وظيفۀ مقام هاى محلى دخيل به فساد در غور به تعليق درآيد"
By: محمد حسن ح... , Date:04/01/2016

"وظيفۀ مقام ه...

فيروزکوه (پژواک، ١٤جدى ٩٤): تعدادى از اعضاى شوراى ولايتى، علما و نهادهاى مدنى... ادامه مطلب

شوراهای ملی

اتباع خارجى طالبان داخلى را در غور رهبرى ميکنند
By: محمد حسن ح... , Date:03/08/2015

اتباع خارجى طالبان داخلى را در غور رهبرى ميکنند

فيروزکوه (پژواک،١٢اسد۹۴): برخى نمايندگان مردم و مقامات امنيتى ولايت غور ميگوين... ادامه مطلب

مصاحبه ها

اول نمرۀ عمومى کانکور ميخواهد در آيندۀ اقتصاددان خوب شود
By: Muhammad H... , Date:24/07/2013
    چغچران (پژواک،١٣حوت٩١):  "باوجودى که سال گذشته در امتح... ادامه مطلب

مبارزات انتخاباتى

By: کارزارهای انتخاباتی... , Date:03/10/2018

کارزارهای انتخاباتی نامزدان زن در غور کمرنگ است

فیروزکوه (پژواک، ١١ ميزان ٩٧): شماری از نامزدان زن در انتخابات ولسی جرگه، با ن... ادامه مطلب