By: پژواک , Date:13/02/2019
کابل (پژواک، ۲۴ دلو ۹۷): وزارت امور داخله میگوید که پولیس ولایت بلخ، یک نامزد کامیاب ولسی جرگه از ولایت پکتیکا را که به فساد متهم است، حین فرار به ازبکستان گرفتار نموده است. خبرنامه ای که از سوی وزارت امور... ادامه مطلب

گزارشهای ویدیویی

Currently there are no video news of Paktika.To see other videos

 شرنه (پژواک ٢٩ اسد ٩٢) : با فعال شدن پوليس محلى در بعضى از مناطق و ولسوالى هاى پکتيکا امنيت نسبتا خوب شده است ؛ اما باز هم از بعضى نقاط اين ولايت خبرهاى نا امنى، جنگ و انفجارها داده مى شود.
رحيم خان باشندۀ مرکز شرنه ميگويد، پوليس محلى اخيراً در منطقۀ خواجه خيل ميرزک مربوط شهر شرنه فعال شده است.
به گفتۀ وى، بعد از فعال شدن پوليس محلى شمار و قدرت طالبان کاهش يافته، اما يک تعداد افراد مسلح  اکنون  نيز در اين منطقه فعاليت مى کنند.
سلام جان باشنده قريۀ چهاردى شرنه نيز ميگويد، با فعال شدن پوليس محلى در خواجه خيل طالبان محلى با منطقه آنها  رو آورده  اند.

 شرنه ( پژواک ٣٠ اسد ٩٢ ) : مسوولين پکتيکا ميگويند که کارهاى چشم گير در طى چند سال اخير در بخش بازسازى اين ولايت صورت گرفته شده،اما يک تعداد از باشنده گان آن سهم پکتيکا نسبت به ولايات ديگر بسيار کم ميخوانند.
 محب الله صميم والى پکتيکا به آژانس پژواک گفت،ده ها پروژه در چند سال اخير تطبيق شده است و در اين بخش به تعداد زيات مکاتب و مراکز صحى پکتيکا تعميرهاى جديد اعمار گرديده است.
 صميم مى افزايد، که از جمله ٣٦ مراکز صحى پکتيکا به ٢٠ آن تعمير هاى جديد اعمار گرديده شده است و به سه کلينيک ديگر نيز در طى سال جارى تعمير اعمار  خواهد شد.

شرنه (پژواک، اول سرطان ٩٢): مسوولين معارف پکتيکا مى گويند که هرچند پيشرفت ها در چند سال گذشته دربخش معارف صورت گرفته؛ اما هنوزهم مشکلات بيشتر در مقابل اين روند وجود دارد.
استاد کوچى ځاځى رييس معارف پکتيکا گفت که ولايت پکتيکا، اکنون از ٣٤٤ مکتب فعال برخورداراست، که از جمله ٢٠٧ باب آن ابتدائيه، ٥٩ متوسطه و ٥٨ ليسه ميباشد.
وى افزود که در حدود ۱۴۲۰۳۴شاگرد، مصروف فراگيرى تعليم در اين ولايت اند که ۲۳۰۰۰تن آنها را دختران تشکيل ميدهند.
رييس معارف پکتيکا افزود که اکنون ٣٧١٠ معلم، مصروف تدريس در مکاتب اين ولايت هستند که از جمله  ٩٥٠ تن آنها رسمى بوده و متباقى شان اجير ميباشند.

 شرنه( پژواک، ١٨ سرطان ٩٢):مسوولين و باشندگان ولايت پکتيکا مى گويند که هفتاد درصد اقتصاد مردم اين ولايت بر زراعت و مالدارى متکى است ؛ اما روند زراعت و مالدارى به اثر کم توجهى دولت با مشکلات روبرو است .
محمدوصيل رييس زراعت  و مالدارى اين ولايت مى گويد که کمبود ذخيره هاى آب و محصولات زراعتى يکى از مشکلات بزرگ باشندگان اين ولايت که نيازهاى هاى آنان را مرفوع کرده نمى توانند.
 موصوف از کم توجهى وزارت و ادارات کمک کننده به ولايت پکتيکا نسب به ولايات ديگر شکايت کرد و تُخم ها و مواد که از سوى دولت داده ميشود، ٣٠ درصد دهاقين اين ولايت نيز آز ان بهرمند نميشوند.

شرنه (پژواک، ٢٨ جوزا ٩٢): باشندگان ولايت پکتيکا، از روند کند بازسازى و نبود سهولت هاى لازم در بخش هاى زراعت و صحت، شکايت دارند.
سيف الرحمن باشندۀ شهر شرنه در پکتيکا به آژانس خبرى پژواک گفت که روند بازسازى شهر شرنه، از چند سال گذشته بدينسو متوقف گرديده است.
به گفتۀ وى، فقط شش سال قبل يکتعداد پروژه هاى بازسازى در اين ولايت تطبيق شده بود؛ اما بعد از آن کدام کار ديگرى صورت نگرفته است.
موصوف علاوه کرد که سرک مواصلاتى شرنه – ارگون، تا کنون نيز خامه و خراب است که مردم و تعداد زيادى دکانداران از آن شکايت دارند.

 باشندگان ولايت پکتيکاعلاوه بر کارهاى اساسى و بنيادى،خواهان تحکيم امنيت، بازسازى و تطبيق پروژه هاى جديد در بخش زراعت از  دولت و جامعۀ جهانى هستند .
درانى محمدخيل يکى از بزرگان قومى و باشنده مرکز پکتيکا مى گويد که تحکيم بند در منطقۀ پلتو خواست اساسى مردم پکتيکا ميباشد.
 موصوف مى افزايد که اقتصاد مردم پکتيکا با زراعت و مالدارى متکى است و براى حکومت لازم است ، تا علاوه بر اعمار بند منطقه پلتو ، بندهاى ديگر نيز در مناطق پارک و ژامى خولى تحکيم نمايد .
درانى به آژانس پژواک گفت که با تحکيم اين بندها علاوه بر آبيارى هزاران جريب زمين، زمينه توليد برق نيز مساعد خواهد شد.

 ولايت پکتيکا يکى از ولايات بزرگ سرحدى افغانستان است که در جنوب شرق افغانستان موقعيت دارد و به شمول مرکز از ٢١ واحد ادارى تشکيل شده است.
شوراى ولايتى اين ولايت به شمول سه زن ٩ عضو دارد .
در اين گزارش نظريات يکتعداد باشندگان اين ولايت گنجانيده شده که به شکل ذيل تقديم ميشود.
 معلم : طالبان در دور گذشته با ما اجازه نداد؛ اما اين بار از راى خود حتما کار ميگيريم
سيف الله معلم درليسۀ على بابا و باشندۀ شرنه مرکز ولايت پکتيکا به آژانس خبرى پژواک گفت که وى و خانواده اش ميخواهد که در انتخابات آينده اشتراک نمايند .

 ١-راديو ملى پکتيکا:
راديوى ملى يکى از رسانه هاى فعال اين ولايت است که در چوکات رياست اطلاعات و فرهنگ فعاليت دارد و برنامه هاى آن علاوه بر ولايت پکيتکا در ولايات غزنى، پکتيا ، ميدان وردک و لوگر نيز شينده ميشود و در جريان ٢٤ ساعت ، براى ١٢ ساعت نشرات دارد .
 ٢-راديو ټولنه :
راديوڼولنه يکى از راديوهاى فعال خصوصى در اين ولايت است که درسال ١٣٩١ه ش توسط عزيزالله اميرى مسوول انجمن فرهنگى جوانان اين ولايت تاسيس شده و نشرات ١٣ ساعته دارد .اين راديو از سوى اعلانات تجارتى باباسيفى تمويل ميشود و اکنون ١٢ ساعت نشرات دارد.

 ١-نهاد مدنى پکتيکا :
اين نهاد که درشهرکابل فعاليت دارد، درسال ١٣٨٧ خورشيدى تحت رياست جنرال مهمند کتوازى تاسيس شده و درحدود ٥٠ تن عضو دارد .
٢-اتحاديه خبرنگاران مستقل پکتيکا :
اين اتحاديۀ درسال ١٣٨٧ خورشيدى به هدف حل مشکلات خبرنگاران و هماهنگى آنها ،  تحت رياست محمد ياسين ياسين تاسيس شده است .
 ٣-انجمن فرهنگى جوانان پکتيکا :
اين انجمن درسال ١٣٩٢ خورشيدى تحت رهبرى عزيز الله اميرى تاسيس شده است که درحدود ٨٠٠ تن عضو دارد .
٤-انجمن فرهنگى جوانان ارگون :

۱۹۹- محمود خان سلیمان خیل:
نمايندۀ مردم پکتيکا – ارا: ۷۶۰۴
 
محمود خان سلیمان خیل فرزند حاجی محمد خان، در سال ۱۳۴۶ خورشيدی در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۵۸ خورشيدی از حربی ښوونځی کابل فارغ و بعد از آن برای يک سال در حربی پوهنتون کابل درس خوانده است. سلیمان خیل بعد از آن با صفوف مجاهدين پیوست . وی بحيث رئیس تعلیم و تربیه پکتیکا، رئیس مستقل انسجام امور کوچی ها، قوماندان جهاد، کلان قوم، رئیس کوچی ها،ایفای وظيفه نموده است. سلیمان خیل عضو لویه جرگه اضطراری وعضو جرگه قانون اساسی بود.
 
شماره تماس : ۰۷۸۷۶۶۹۹۷۷

Pages

خبر های انتخاباتی

   والي: حکومت دې له ا نګور اډې سره د پاکستاني تاسيساتو جوړېدو مخه ونيسي
By: پژواک , Date:27/07/2015

والى: حکومت بايد از اعمار تاسيسات پاکستانى در انگور ا...

شرنه (پژواک،٥ اسد ٩٤): والى پکتيکا ميگويد که مقامات عاليرتبۀ حکومت، بايد از اع... ادامه مطلب

تخطى ها

By: پژواک , Date:13/02/2019

یک نامزد کامیاب ولسی جرگه حین فرار از کشور گرفتار شد

کابل (پژواک، ۲۴ دلو ۹۷): وزارت امور داخله میگوید که پولیس ولایت بلخ، یک نامزد... ادامه مطلب