Add new comment

"کوچی ها امسال از ترس داعش به مناطق سرد کوچ کرده نمى توانند"

ميدان شهر(پژواک، ١٥ ميزان٩٤): شمارى از کوچى ها ميگويند که امسال از ترس داعش، در جريان زمستان نيز بجاى کوچ به ولايات مشرقى، در ميدان وردک و ساير ولايات باقى مى مانند.
اخيراً در مورد فعاليت و حملات  گروه مسلح داعش در ولسوالى هاى مختلف ولايت ننگرهار،  گزارش داده شده است.
همايون عزيزى آمر کوچى هاى ميدان وردک، به تاريخ(١٥ ميزان) به آژانس خبرى پژواک گفت، معمول اين بود که کوچى ها در فصل سرما، از اين ولايت به ساير ولايت ها کوچ ميکردند.
اما وى افزود که کوچى هاى مستقر در اين ولايت، امسال به علت ترس از تهديدات داعش، به مشرقى و ساير ولايات کشور کوچ کرده نمى توانند و درجريان زمستان نيز در اين ولايت باقى خواهند ماند.
گلاب الدين يکى از کوچى ها گفت که حکومت بايد در جريان آمسال به آنها توجه خاص داشته باشد تا در جريان زمستان آينده، در ولايت ميدان وردک به آنها آسيب نرسد.
وى افزود: "ميدان وردک يکى از ولايات برفگير کشور است و مواشى زياد ما در اثر برف هاى شديد، از بين خواهد رفت."
وی افزود که آنها با هيچ گروهى ارتباط ندارند؛ اما داعش به آنها نيز هشدار داده و از همينرو فيصله نموده اند که امسال جهت حفظ جان خود به ولايات مشرقى کوچ نمى کنند.
ميرويس اميرى عضو شوراى ولايتى ميدان وردک، به پژواک گفت که حضور کوچى ها در فصل زمستان، باعث منازعات با مردم محل خواهد شد.
وى به پژواک گفت: "کوچى ها و هزاره هاى اين لايت هميشه با هم درگيرى ميشوند، اگر کوچى ها در زمستان نيز کوچ نکنند، سطح درگيريها میان آنها بلند خواهد شد."
موصوف نیز از دولت خواست که باقى ماندن کوچى ها در زمستان، باعث مشکلات بزرگ به آنها ميشود و از دولت خواست که در بخش فراهم نمودن سهولت ها به آنان امکامات مساعد نمايد.
عطاءالله خوگيانى سخنگوى والى ميدان وردک، به پژواک گفت که اين موضوع، با آنها در ميان گذاشته شده و از سوى مقام ولايت، با آمريت عمومى کوچى ها مطرح شده است.
وى افزود تلاش دارند که امکانات زمستانى به کوچى ها فراهم گردد و والى ولايت، در مورد با نهادهاى کمک دهنده صحبت کرده است.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.