Add new comment

گردیز (پژواک، ٢١ عقرب ٩٧): حامیان چهار نامزدی که در پکتیا به څارنوالی معرفی شده اند، میگویند که فیصلۀ دیروز کمیسیون شکایات انتخاباتی عادلانه نیست؛ زیرا مسئله زورمندان و پر شدن صندوق های رای درست بررسی نشده است.
امروز در مرکز پکتیا "گردیز"، ده ها طرفدار چهار نامزد برای اعتراض گردهم آمده بودند.
کریم الله به نمایندگی از اعتراض کنندگان گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی پکتیا، آرای مراکزى را که صندوق های رای در آن از سوی زورمندان پر شده بود باطل نکرده؛ بلکه آرای شفاف مردم را باطل اعلام نموده است.
موصوف کارمندان این کمیسیون را متهم کرد که چهار نامزد را بر اساس پول و معامله به څارنوالی معرفی نموده اند.
نصیراحمد اعتراض کنندۀ دیگر نیز گفت که اگر صدای شان شنیده نشود، در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نخواهند کرد.
اما هدایت الله عصمتی رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی در پکتیا گفت که شکایات ثبت شده، به اساس اسناد و شواهد دقیق، تفتیش و بررسی شده است.
عصمتی اتهامات معترضین را که گفته بودند چهار نامزد بر اساس معامله و عوامل شخصی به څارنوالي معرفی شدند، به شدت رد کرده است.
موصوف گفت که رای، به طور دقیق بررسی و آرای پاک از ناپاک جدا میشود.
قابل یادآوری است که کمیسیون شکایات انتخاباتی، شنبۀ گذشته هزاران رای سه ولسوالی ولایت پکتیا را باطل اعلام نمود و چهار نامزد "حفیظ الله مبارز، فرید الله ځاځی، نواب منگل و شایسته جان احدی" را به جرم تخلف و زورگویی، به څارنوالی معرفی کرد.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.